Zdaniem dzieci

Drodzy Korczakowcy,

zapraszam Was do współtworzenia naszej nowej rubryki

pnZDANIEM DZIECI.

Ma ona zastąpić dotychczasowe Gadaninki, których pomysłodawczynią, tak jak i nowej inicjatywy, jest Marta Ciesielska. Źródłem naszych inspiracji jest nieustająco Janusz Korczak i założona przez niego rubryka w „Małym Przeglądzie”, którą anonsował:

Wprowadzamy nową rubrykę: „Zdania”. – Nie chcemy pisać „Złote myśli”, tak wszyscy piszą. Niby, że złoto jest szlachetnym kruszcem (dlaczego?)…jedno ładne zdanie, którego szkoda, (22.10.1926).

Proszę zgłaszajcie ciekawe ZDANIA DZIECI, ich niepowtarzalne myśli, które mądrością, głębią i oryginalnością mogą nas zachwycić, zdumiewać, a może wprowadzić w zakłopotanie….

Czekamy również na ZDANIA wypowiedziane przez dziecięcych bohaterów książek Janusza Korczaka. Będzie to świetna okazja sięgania do źródeł, do oryginalnych tekstów, do literatury, która i dzisiaj może nas wzruszać, uczyć i wzbogacać.

Mam nadzieję, że przesłany materiał posłuży nam wszystkim, którzy pracują z dziećmi i dla dzieci nie tylko do poznania natury najmłodszych i ich nieograniczonych możliwości, ale też pozwoli na rozwinięcie  naszego  warsztatu w promowaniu i upowszechnianiu postaci i idei Janusza Korczaka.

Proszę pamiętać o podaniu imienia autora ZDANIA i źródła.

Pierwszy tekst zgłasza autorka pomysłu Marta Ciesielska:

·         Nie należy wyśmiewać cierpienia. Gniew, ironia – nie leczą – drażnią. Chłopiec, „Mały Przegląd”, 22.11.1929

Z życzeniami twórczych poszukiwań
Barbara Janina Sochal
Przewodnicząca
Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka


Skip to content