IX EDYCJA WARSZAWSKIEJ NAGRODY WYCHOWAWCZEJIMIENIA JANUSZA KORCZAKA

28 października 2022 roku w Starej Prochowni – SCEK w Warszawie odbyła się Gala IX edycji Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka. Laureatami tegorocznej edycji Nagrody zostali:

w kategorii przedszkola

w kategorii szkoły podstawowe

w kategorii szkoły ponadpodstawowe

w kategorii inne placówki dla dzieci i młodzieży

Dwie placówki otrzymały wyróżnienie:

Warszawska Nagroda Wychowawcza imienia Janusza Korczaka jest prestiżowym wyróżnieniem dla warszawskich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, poszukujących własnych, innowacyjnych i skutecznych rozwiązań w kluczowych obszarach wychowania. Konkurs promuje ideę placówki otwartej, mądrej, przyjaznej i twórczej – miejsca, w którym dostrzega się potrzeby wychowanków, uczniów oraz ich rodziców. Placówki, w których podstawowe prawa dziecka: do miłości, bycia szanowanym, posiadania własnych tajemnic, samostanowienia o sobie, własności, rozwoju, zabawy, pracy i sprawiedliwości są na co dzień respektowane. Nagroda jest jednocześnie elementem promocji warszawskiej oświaty, jako twórczego realizatora myśli pedagogicznej Janusza Korczaka.

Przedszkola, szkoły i inne placówki, które wzięły udział w konkursie (po etapie formalnym) były oceniane przez Kapitułę w składzie: Barbara Janina Sochal (przewodnicząca), Ewa Borgosz, Marta Ciesielska, Anna Czerwińska, Janusz Kostynowicz, Katarzyna Koszewska, Katarzyna Liwak-Rybak, Teresa Ogrodzińska i Monika Werwicka.

Laureaci z każdej kategorii otrzymali dyplom, statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł. Organizatorem i fundatorem Nagrody jest m.st. Warszawa. Nagrodę przyznaje Prezydent m.st. Warszawy. Partnerzy – Muzeum Warszawy, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka.          

Galę prowadził Bartłomiej Włodkowski – fundacja AVE.

GRATULUJEMY WSZYSTKIM LAUREATOM!

Więcej informacji:

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/gala-ix-edycji-warszawskiej-nagrody-wychowawczej-imienia-janusza-korczaka

W Lesie Korczakowskim przybyło 16 nowych drzewek pamięci

Gala IX edycji Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka

21 października 2022 r. na terenie Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) przebywali uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Korczakowskiej „Janusz Korczak i dzieci. Lekcja przeszłości i nadziei. 80. rocznica śmierci Janusza Korczaka”. Do gości z Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka dołączyli przedstawiciele ze Szkoły Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak z Łącka. Organizatorem spotkania było Muzeum Treblinka we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem im. Janusza Korczaka.

Obecni na piątkowym wydarzeniu oddali hołd Januszowi Korczakowi, Dzieciom i Personelowi Domu Sierot, którzy wraz ze Starym Doktorem zginęli w pierwszych dniach sierpnia 1942 r. w komorach gazowych Treblinki, zwiedzili tereny po byłym niemieckim Obozie Zagłady Treblinka II w towarzystwie przewodników, a także wzięli udział w otwarciu plenerowej wystawy pt. „Kto ucieka od historii, tego historia dogoni. Wystawa w 80. rocznicę śmierci Henryka Goldszmita/Janusza Korczaka”, o której opowiedziała jej kurator, adiunkt Anna Remiszewska. Wystawa jest prezentowana przy parkingu na terenie Muzeum.

Centralnym punktem piątkowych wydarzeń na terenie Muzeum Treblinka było zasadzenie 16 nowych drzewek pamięci w Lesie Korczakowskim. Las Korczakowski jest realizowany we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem im. Janusza Korczaka. Tak jak młode drzewo potrzebuje wytrwałości i troski, żeby stać się silnym, tak ważne jest stałe pielęgnowanie pamięci o wszystkich, którzy byli współtwórcami korczakowskiego systemu wychowawczego. Podmioty, które przystępują do projektu Las Korczakowski mają możliwość wzięcia udziału w cyklicznych warsztatach o tematyce korczakowskiej. W trakcie tych wizyt przedstawiciele instytucji mają również możliwość symbolicznego podlania swojego drzewka i zwiedzenia Muzeum Treblinka w towarzystwie przewodnika. Zasadzenie, a następnie pielęgnowanie drzew, jest formą włączenia biorących udział do aktywnego tworzenia własnych ścieżek pamięci o ważnych postaciach i znaczących wydarzeniach historycznych. Jest również zachętą do ochrony naturalnego środowiska i dbania o przyrodę. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej Muzeum Treblinka.

W dniu 21 października 2022 r. nasadzeń dokonali przedstawiciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka z Jaroszowa, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Janusza Korczaka ze Zgorzelca, UNESCO Janusz Korczak Chair in Social Pedagogy/Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka Pedagogiki Społecznej, Janusz Korczak Association Australia, Szkoły Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak z Łącka, Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka/International Janusz Korczak Assocation, Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka z Nowej Rudy, Uczelni Korczaka z Warszawy, Koła Przyjaciół Korczakowa im. Jerzego Zgodzińskiego. Drzewko wkopała także Pani Marta Santos Pais – Specjalna Przedstawicielka Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Przemocy Wobec Dzieci (2009-2019), Dama Orderu Uśmiechu, dr honoris causa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Swoje drzewka w Lesie Korczakowskim zasadzili również przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu z Torunia, Ghetto Fighter House, Klasztoru oo. Dominikanów Warszawa-Służew, Tunisian Korczak Association oraz Ukrainian Janusz Korczak Association.

Uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Korczakowskiej wysłuchali także poruszającego koncertu „Pamięci Janusza Korczaka i Dzieci” w autorskiej aranżacji i wykonaniu Witolda Radomskiego. Artysta jest lokalnym bardem, nauczycielem, entuzjastą życia, założycielem Cyganerii Podlaskiej – niezależnej i nieformalnej grupy zrzeszającej artystów i sympatyków szeroko pojętej sztuki. Witold Radomski przez wiele lat był harcerzem hufca im. Janusza Korczaka w Sokołowie Podlaskim, jest przyjaciela Muzeum Treblinka.

Koncert rozpoczął się utworem Tak jak malował Pan Chagall, inspirowanym malarstwem Marca Chagalla, który powstał jako wyraz sprzeciwu wobec wydarzeń Marca’ 68 r. Jest dziełem dwóch wybitnych twórców: Wojciecha Młynarskiego, autora tekstu i Leopolda Kozłowskiego, kompozytora nazywanego ostatnim klezmerem Galicji. Drugim utworem, który wybrzmiał w tym dniu, była Ballada o Starym Doktorze Ryszarda Marka Grońskiego – pisarza tworzącego dla dorosłych i dla dzieci, dziennikarza, satyryka i poety. Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali autorskich, muzycznych interpretacji dwóch wierszy Władysława Szlengela pt. Mała stacja Treblinki i Kartka z dziennika „akcji” oraz wiersza napisanego przez Felicję Raszkin-Nowak pt. Treblinka. Artysta koncert zakończył utworem Stanisława Grochowiaka pt. Elegia na śmierć Janusza Korczaka.

Dobór repertuaru na koncert nie był przypadkowy. Władysław Szlengel nazywany jest poetą getta. W latach 1940-1943 przebywał w getcie warszawskim, gdzie kontynuował działalność pisarską. Zmarł w getcie 8 maja 1943 r. Felicja Raszkin-Nowak jest ocalałą z Zagłady polską żydówką, dziennikarką i pisarką, siostrzenicą białostockiego esperantysty Jakuba Szapiro. Kartka z dziennika „akcji” to jeden ze szczególnie dramatycznych wierszy Władysława Szlengela. Poeta był świadkiem ostatniej drogi Janusza Korczaka, dzieci i personelu warszawskiego Domu Sierot – drogi, która wiodła na Umschlagplatz, skąd wszyscy oni zostali wywiezieni przez Niemców do Obozu Zagłady Treblinka II.

Koncert „Pamięci Janusza Korczaka i Dzieci” był integralnym dopełnieniem tego wyjątkowego dla nas dnia. Wszystkim uczestnikom tych szczególnych dla Muzeum wydarzeń dziękujemy za obecność i inspirację do dalszych działań. Powyższy tekst pochodzi z https://muzeumtreblinka.eu/2022/10/27/w-lesie-korczakowskim-przybylo-16-nowych-drzewek-pamieci/

„PYTANIA SĄ WAŻNIEJSZE NIŻ ODPOWIEDZI”

XVII Ogólnopolska Konferencja Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta za nami. Dwa dni spędzonych wśród pedagogów poszukujących, którym zależy. Znalazło się również miejsce dla Janusza Korczaka, Stefanii Wilczyńskiej i ich sądach o tradycyjnej szkole oraz konieczności wprowadzania zmian w edukacji.Organizatorami konferencji byli: Grupa Regionalna PSAPCF Warszawa oraz Krajowy Zespół Koordynacyjny PSAPCF, a współorganizatorami: Przedszkole nr 47 „Mali artyści”, Przedszkole nr 62, Przedszkole nr 124, Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki, Szkoła Podstawowa nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej.Konferencja odbyła się pod patronatem Krzysztofa Strzałkowskiego, Burmistrza Dzielnicy Warszawa-Wola oraz Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.Dziękujemy za zaproszenie!16-18 września 2022, Warszawa.

„OTWARTA SZKOŁA. Jak zrobić z HiT-u hit”

Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita uruchomiło portal edukacyjny „Otwarta Szkoła. Jak zrobić z HiT-u hit”. Zadaniem portalu jest wspieranie nauczycieli przedmiotu Historia i Teraźniejszość, którzy chcą realizować podstawę programową, pokazując młodym ludziom wielość perspektyw w rozumieniu współczesności, oraz skłaniać ich do samodzielnego namysłu i krytycznego spojrzenia na obiegowe opinie i uproszczone oceny.Na portalu zamieszczono materiały w 10 blokach tematycznych, które odnoszą się do ok. 40 haseł podstawy programowej HiT. Do końca roku 2022 zostaną zamieszczonych kolejnych 10 bloków.Inicjatorami, pomysłodawcami i autorami materiałów edukacyjnych są nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie z Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących Bednarska w Warszawie: Damian Banasiak i Rafał Derda.Adres portalu: https://szkola.otwarta.org/Inicjatywa wspierana jest przez Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca.Partnerami projektu są:Polskie Stowarzyszenie im. Janusza KorczakaCyfrowy HiT obywatelski HiT Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) Ohistorie

Festiwal Singera

19. FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ W WARSZAWIE SINGERAKoncerty, przedstawienia, pokazy. To tylko część atrakcji zaplanowanych w ramach tegorocznej edycji Festiwalu, któremu patronuje Prezydent m.st. Warszawy.Festiwal rozpoczął 27 sierpnia i trwać będzie do 4 września 2022.Program znajduje się: http://shalom.org.pl/program-2022/Relacje z wydarzeń na bieżąco zamieszczane są na Facebooku: https://www.facebook.com/FestiwalWarszawaSingera/Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Shalom. ZAPRASZAMY!