„PYTANIA SĄ WAŻNIEJSZE NIŻ ODPOWIEDZI”

XVII Ogólnopolska Konferencja Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta za nami. Dwa dni spędzonych wśród pedagogów poszukujących, którym zależy. Znalazło się również miejsce dla Janusza Korczaka, Stefanii Wilczyńskiej i ich sądach o tradycyjnej szkole oraz konieczności wprowadzania zmian w edukacji.Organizatorami konferencji byli: Grupa Regionalna PSAPCF Warszawa oraz Krajowy Zespół Koordynacyjny PSAPCF, a współorganizatorami: Przedszkole nr 47 „Mali artyści”, Przedszkole nr 62, Przedszkole nr 124, Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki, Szkoła Podstawowa nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej.Konferencja odbyła się pod patronatem Krzysztofa Strzałkowskiego, Burmistrza Dzielnicy Warszawa-Wola oraz Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.Dziękujemy za zaproszenie!16-18 września 2022, Warszawa.

„OTWARTA SZKOŁA. Jak zrobić z HiT-u hit”

Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita uruchomiło portal edukacyjny „Otwarta Szkoła. Jak zrobić z HiT-u hit”. Zadaniem portalu jest wspieranie nauczycieli przedmiotu Historia i Teraźniejszość, którzy chcą realizować podstawę programową, pokazując młodym ludziom wielość perspektyw w rozumieniu współczesności, oraz skłaniać ich do samodzielnego namysłu i krytycznego spojrzenia na obiegowe opinie i uproszczone oceny.Na portalu zamieszczono materiały w 10 blokach tematycznych, które odnoszą się do ok. 40 haseł podstawy programowej HiT. Do końca roku 2022 zostaną zamieszczonych kolejnych 10 bloków.Inicjatorami, pomysłodawcami i autorami materiałów edukacyjnych są nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie z Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących Bednarska w Warszawie: Damian Banasiak i Rafał Derda.Adres portalu: https://szkola.otwarta.org/Inicjatywa wspierana jest przez Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca.Partnerami projektu są:Polskie Stowarzyszenie im. Janusza KorczakaCyfrowy HiT obywatelski HiT Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) Ohistorie

Festiwal Singera

19. FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ W WARSZAWIE SINGERAKoncerty, przedstawienia, pokazy. To tylko część atrakcji zaplanowanych w ramach tegorocznej edycji Festiwalu, któremu patronuje Prezydent m.st. Warszawy.Festiwal rozpoczął 27 sierpnia i trwać będzie do 4 września 2022.Program znajduje się: http://shalom.org.pl/program-2022/Relacje z wydarzeń na bieżąco zamieszczane są na Facebooku: https://www.facebook.com/FestiwalWarszawaSingera/Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Shalom. ZAPRASZAMY!