Patronaty

Patronaty 2023

IV edycja Wojewódzkiego Konkursu na plakat “O UŚMIECH DZIECKA”. Organizator: SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 w Warszawie. Uroczyste podsumowanie Konkursu 1 czerwca 2023r.

III Sympozjum Naukowe “Pedagogika korczakowska we współczesnej szkole”. Tegoroczne wydarzenie poświęcone będzie pedagogice i medycynie w codziennej praktyce szkolnej. Organizator: SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 im. Janusza Korczaka w Warszawie, 18 maja 2023.
Uroczystość nadania imienia Janusza Korczaka Szkole Podstawowej w Mariance, 16 czerwca 2023.

Patronaty 2020

Projekt pt. “Jest taka historia…- opowieść o Januszu Korczaku”, przedsięwzięcie Biblioteki Miejskiej w Cieszynie i Teatru Tańca Marioli Ptak, 25-29 maja 2020, Cieszyn.

Impreza sportowa “Biegnij z Korczakiem”, organizowana przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu we współpracy z Biegowym Stowarzyszeniem EDI TEAM, maj 2020, Zgorzelec.

Międzynarodowa Konferencja pt. WOKÓŁ PRAW DZIECKA, 27 stycznia 2020 roku, Warszawa. Plakat, program

Patronaty 2019

Konkurs plastyczny dla 6-letnich wychowanków przedszkoli z Koszalina i okolic pt. “Prawa dziecka w oczach przedszkolaka”, połączony z wystawą prac w Urzędzie Miasta. Organizator: Przedszkole nr 8 im. Janusza Korczaka w Koszalinie.

INERNATIONAL CONFERENCE: Janusz Korczak’s Pedagogical Ideas: Framing the future of a respectful world for children and their rights, UNIVERSITY OF PATRAS, Patras Greece, 24 – 25 października 2019 r.

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA: Janusz Korczak i Stefania Wilczyńska – starość i umieranie – dziecko i wychowanie, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, 16 października 2019 r.

12th UNESCO/Janusz Korczak Chair International Summer School: “Gender equality and children’s equality in liberal and conservative discourses. Implications toward language and socjety”, 1- 30 września 2019, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskie w Warszawie.

III edycja imprezy sportowej BIEGNIJ Z KORCZAKIEM, organizowana przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu przy współpracy z Biegowym Stowarzyszeniem EDI TEAM. Partnerem imprezy jest Dom Dziecka im. Janusza Korczaka
w Görlitz, maj 2019.

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA 2019, POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OMEP.

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE. Człowiek w przestrzeni mediów cyfrowych – między wolnością a dramatem zniewolenia. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, 7 czerwca 2019.

“KROPKA I KRESKA – DOLNY ŚLĄSK W ABSTRAKCJI FILMOWEJ” – interdyscyplinarne warsztaty plastyczno-filmowe skierowane do dzieci Dolnego Śląska, realizowane w ramach Akademii Doktora Korczaka. Realizatorzy projektu: Ośrodek Kultury i Sztuki we współpracy z Centrum Technologii Audiowizualnej we Wrocławiu oraz innymi instytucjami i organizacjami kultury na Dolnym Śląsku.

Obchody Dnia Patrona Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie, które odbędą się 25 kwietnia 2019 r.

Ogólnopolski Konkurs POZNAJMY SIĘ.
Założenia Konkursu, warunki uczestnictwa i informacje o Kapitule

Patronaty 2018

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. “JANUSZ KORCZAK/STEFANIA WILCZYŃSKA. WARIANTY BIOGRAFII PEDAGGOGICZNYCH”, ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szczecin, 17–18 maja 2018 rok, 

Konferencja Naukowa pn. „RELACJA UCZEŃ – NAUCZYCIEL”, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna  w Tarnowie, 17 maja 2018 r.

 X Przegląd Dziecięcych Prezentacji Artystycznych „KWIATY INTEGRACJI”, organizator Przedszkole Integracyjne nr 137 im. Janusza Korczaka w Warszawie, 25 kwietnia 2018 r.

Konferencja naukowa pn. „Wychowujmy dzieci tak by nie musiały kiedyś leczyć się z dzieciństwa”, Komitet Ochrony Praw Dziecka UMK, 8 – 9 marca 2018 r.

Patronaty 2017

Obchody 70-lecia Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim, 10-12 października 2017. Relacja w załączeniu.

 

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE, 6-7 czerwca 2017 roku, Akademia Pedagogiki Specjalnej im.  Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
II edycja imprezy sportowej “BIEGNIJ Z KORCZAKIEM”, organizator: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu, 13 maja 2017.

 

IX Przegląd Dziecięcych Prezentacji Artystycznych “KWIATY INTEGRACJI”, 12 maja 2017 roku w Ośrodku Kultury ARSUS w Warszawie, pomysłodawca i organizator: Przedszkole Integracyjne Nr 137 im. Janusza Korczaka w Warszawie.

 

VII Sympozjum Pedagogiczne
Dialog, współpraca, porozumienie w wychowaniu i edukacji. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie.
16 marca 2017r.  Program Sympozjum.
 Afisz.

 

Patronaty 2016

KONFERENCJA NAUKOWA pt. „Prawa dziecka, a rzeczywistość” 7 grudnia 2016 roku odbyła się w Tarnowie KONFERENCJA NAUKOWA pt. „Prawa dziecka, a rzeczywistość” zorganizowana przez Tarnowską Szkołę Wyższą.

 

DOKTORZE KORCZAK! 19 grudnia 2016 w Teatrze Polskim we Wrocławiu

 

50 LAT Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu, 1966-2016.

 

Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Podlasia pt. “Wielkie Święto Małego Człowieka”, Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce oraz Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych “Pod Skrzydłami”, 16 czerwca 2016 roku Park przy Starostwie Powiatowym w Sokółce.

 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. “CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE – Wielkie Otwarcie? Otwarta nauka i edukacja”, zorganizowana przez Zakład Edukacji Medialnej Wydziału Nauk Pedagogicznych APS. Konferencja odbędzie się 2 czerwca 2016 roku w gmachu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 40.

 

Więcej informacji:

 

http://www.wnp.aps.edu.pl/instytut-pedagogiki/konferencje/cyberprzestrze%C5%84-i-%C5%9Bwiaty-wirtualne-wielkie-otwarcie-otwarta-nauka-i-edukacja.aspx

 

JUBILEUSZ 50-LECIA BURSY SZKOLNEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W KALISZU oraz uroczystość nadania Bursie sztandaru,

 

2 czerwca 2016 roku.

 

OBCHODY 70-LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W NOWEJ RUDZIE, 1 czerwca 2016 roku.

 

DZIECIĘCE PREZENTACJE ARTYSTYCZNE „KWIATY INTEGRACJI”
organizowane przez Przedszkole Integracyjne nr 137 im. Janusza Korczaka w Warszawie.

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
„Uchodźcy i migranci w Polsce – wyzwania społeczno-kulturowe, pedagogiczne, etyczne”.
Konferencja, która odbędzie się 17 marca 2016 roku została zorganizowana przez Instytut Filozofii i Socjologii oraz Katedrę UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

 

KONFERENCJA NAUKOWA pt. “Relacja uczeń nauczyciel”, organizowana przez Katedrę Nauk o Wychowaniu Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 19.05.2016 r.

 

VI Sympozjum Pedagogiczne
„Działamy, odkrywamy, aktywizujemy – wychowanie i edukacja współcześnie” organizowane przez Naukowe Koło Pedagogiczne „Paidagogos” działające przy Katedrze Nauk o Wychowaniu Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 10.03.2016 r.

 

“BIEGNIJ Z KORCZAKIEM”,
impreza sportowa organizowana przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu, maj 2016 rok.
X JUBILEUSZOWY REGIONALNY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK IM. JANUSZA KORCZAKA Z DOLNEGO ŚLĄSKA. Przegląd organizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Złotoryi, 13 kwietnia 2016 rok.

 

Teatr Lalek BANIALUKA czytanie performatywne dramatu Artura Pałygi pt. “Zakazane dzieci – opowieść korczakowska”, 21 listopada 2021.

Międzynarodowa Konferencja PLAN DALTOŃSKI W KULTURZE WZAJEMNEGO UCZENIA SIĘ. Organizatorzy: Zakład Podstaw Wychowania i Opieki UAM w Poznaniu i Polskie Stowarzyszenie DALTON, 26-27 listopada 2021.

Gazeta Dzieci –redagowana wraz z dziećmi, inspirowana “Małym Przeglądem” Janusza Korczaka 

Wojewódzki Konkurs na plakat wywołujący radość dzieci pt. „O uśmiech dziecka” – II edycja, ogłoszenieregulamin

Projekt pt. “Jest taka historia…- opowieść o Januszu Korczaku”, przedsięwzięcie Biblioteki Miejskiej w Cieszynie i Teatru Tańca Marioli Ptak, 25-29 maja 2020, Cieszyn.

I ŚLĄSKA OLIMPIADA WIEDZY pt. „Janusz Korczak. Kim był? Warto wiedzieć!”, organizator: UCZELNIA KORCZAKA, Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach. Plakat.

Impreza sportowa “Biegnij z Korczakiem”, organizowana przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu we współpracy z Biegowym Stowarzyszeniem EDI TEAM, maj 2020, Zgorzelec.

Międzynarodowa Konferencja pt. WOKÓŁ PRAW DZIECKA, 27 stycznia 2020 roku, Warszawa. Plakat, program

Konkurs plastyczny dla 6-letnich wychowanków przedszkoli z Koszalina i okolic pt. “Prawa dziecka w oczach przedszkolaka”, połączony z wystawą prac w Urzędzie Miasta. Organizator: Przedszkole nr 8 im. Janusza Korczaka w Koszalinie.

INERNATIONAL CONFERENCE: Janusz Korczak’s Pedagogical Ideas: Framing the future of a respectful world for children and their rights, UNIVERSITY OF PATRAS, Patras Greece, 24 – 25 października 2019 r.

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA: Janusz Korczak i Stefania Wilczyńska – starość i umieranie – dziecko i wychowanie, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, 16 października 2019 r.

12th UNESCO/Janusz Korczak Chair International Summer School: “Gender equality and children’s equality in liberal and conservative discourses. Implications toward language and socjety”, 1- 30 września 2019, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskie w Warszawie.

III edycja imprezy sportowej BIEGNIJ Z KORCZAKIEM, organizowana przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu przy współpracy z Biegowym Stowarzyszeniem EDI TEAM. Partnerem imprezy jest Dom Dziecka im. Janusza Korczaka
w Görlitz, maj 2019.

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA 2019, POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OMEP.

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE. Człowiek w przestrzeni mediów cyfrowych – między wolnością a dramatem zniewolenia. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, 7 czerwca 2019.

“KROPKA I KRESKA – DOLNY ŚLĄSK W ABSTRAKCJI FILMOWEJ” – interdyscyplinarne warsztaty plastyczno-filmowe skierowane do dzieci Dolnego Śląska, realizowane w ramach Akademii Doktora Korczaka. Realizatorzy projektu: Ośrodek Kultury i Sztuki we współpracy z Centrum Technologii Audiowizualnej we Wrocławiu oraz innymi instytucjami i organizacjami kultury na Dolnym Śląsku.

Obchody Dnia Patrona Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie, które odbędą się 25 kwietnia 2019 r.

Ogólnopolski Konkurs POZNAJMY SIĘ.
Założenia Konkursu, warunki uczestnictwa i informacje o Kapitule

Seminarium naukowe “Pedagogika korczakowska we współczesnej szkole”, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 310 w Warszawie, 14 czerwca 2018 r.V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „CYBERPRZESTRZEŃ A ŚWIATY WIRTUALNE. Między ars a téchnē – edukacja w XXI wieku”, 15 czerwca 2018 r., Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Impreza sportowa “BIEGNIJ Z KORCZAKIEM”, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu,
12 maja 2018 r. Bieg wpisuje się w korczakowskie obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. “JANUSZ KORCZAK/STEFANIA WILCZYŃSKA. WARIANTY BIOGRAFII PEDAGGOGICZNYCH”, ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szczecin, 17–18 maja 2018 rok, 

Konferencja Naukowa pn. „RELACJA UCZEŃ – NAUCZYCIEL”, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna  w Tarnowie, 17 maja 2018 r.

 X Przegląd Dziecięcych Prezentacji Artystycznych „KWIATY INTEGRACJI”, organizator Przedszkole Integracyjne nr 137 im. Janusza Korczaka w Warszawie, 25 kwietnia 2018 r.

Konferencja naukowa pn. „Wychowujmy dzieci tak by nie musiały kiedyś leczyć się z dzieciństwa”, Komitet Ochrony Praw Dziecka UMK, 8 – 9 marca 2018 r.

Obchody 70-lecia Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim, 10-12 października 2017. Relacja w załączeniu.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE, 6-7 czerwca 2017 roku, Akademia Pedagogiki Specjalnej im.  Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
II edycja imprezy sportowej “BIEGNIJ Z KORCZAKIEM”, organizator: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu, 13 maja 2017.

IX Przegląd Dziecięcych Prezentacji Artystycznych “KWIATY INTEGRACJI”, 12 maja 2017 roku w Ośrodku Kultury ARSUS w Warszawie, pomysłodawca i organizator: Przedszkole Integracyjne Nr 137 im. Janusza Korczaka w Warszawie.

VII Sympozjum Pedagogiczne
Dialog, współpraca, porozumienie w wychowaniu i edukacji. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie.
16 marca 2017r.  Program Sympozjum.
 Afisz.

KONFERENCJA NAUKOWA pt. „Prawa dziecka, a rzeczywistość” 7 grudnia 2016 roku odbyła się w Tarnowie KONFERENCJA NAUKOWA pt. „Prawa dziecka, a rzeczywistość” zorganizowana przez Tarnowską Szkołę Wyższą.

DOKTORZE KORCZAK! 19 grudnia 2016 w Teatrze Polskim we Wrocławiu

50 LAT Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu, 1966-2016.

Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Podlasia pt. “Wielkie Święto Małego Człowieka”, Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce oraz Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych “Pod Skrzydłami”, 16 czerwca 2016 roku Park przy Starostwie Powiatowym w Sokółce.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. “CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE – Wielkie Otwarcie? Otwarta nauka i edukacja”, zorganizowana przez Zakład Edukacji Medialnej Wydziału Nauk Pedagogicznych APS. Konferencja odbędzie się 2 czerwca 2016 roku w gmachu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 40.

Więcej informacji:

http://www.wnp.aps.edu.pl/instytut-pedagogiki/konferencje/cyberprzestrze%C5%84-i-%C5%9Bwiaty-wirtualne-wielkie-otwarcie-otwarta-nauka-i-edukacja.aspx

JUBILEUSZ 50-LECIA BURSY SZKOLNEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W KALISZU oraz uroczystość nadania Bursie sztandaru,

2 czerwca 2016 roku.

OBCHODY 70-LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W NOWEJ RUDZIE, 1 czerwca 2016 roku.

DZIECIĘCE PREZENTACJE ARTYSTYCZNE „KWIATY INTEGRACJI”
organizowane przez Przedszkole Integracyjne nr 137 im. Janusza Korczaka w Warszawie.

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
„Uchodźcy i migranci w Polsce – wyzwania społeczno-kulturowe, pedagogiczne, etyczne”.
Konferencja, która odbędzie się 17 marca 2016 roku została zorganizowana przez Instytut Filozofii i Socjologii oraz Katedrę UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

KONFERENCJA NAUKOWA pt. “Relacja uczeń nauczyciel”, organizowana przez Katedrę Nauk o Wychowaniu Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 19.05.2016 r.

VI Sympozjum Pedagogiczne
„Działamy, odkrywamy, aktywizujemy – wychowanie i edukacja współcześnie” organizowane przez Naukowe Koło Pedagogiczne „Paidagogos” działające przy Katedrze Nauk o Wychowaniu Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 10.03.2016 r.

“BIEGNIJ Z KORCZAKIEM”,
impreza sportowa organizowana przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu, maj 2016 rok.
X JUBILEUSZOWY REGIONALNY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK IM. JANUSZA KORCZAKA Z DOLNEGO ŚLĄSKA. Przegląd organizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Złotoryi, 13 kwietnia 2016 rok.

Skip to content