Pożegnanie Pana Stanisława Kowalskiego

5 sierpnia 2022 na Cmentarzu Północnym w Warszawie pożegnaliśmy Stanisława Kowalskiego, założyciela i prezesa Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, naszego przyjaciela, darczyńcę.
Zapytałam kiedyś, skąd wzięła się nazwa Fundacji, którą założył? Opowiedział mi historię ze swego dzieciństwa. 80 lat temu jako mały chłopiec przechodził obok wagonów pełnych ludzi błagających o chleb i wodę. Pobiegł do znajomego właściciela piekarni i wybłagał bochenek. Kiedy powrócił wagonów już nie było. I wtedy obiecał sobie, że zawsze będzie się starał „zdążyć z pomocą”.
5 sierpnia 80 lat temu Janusz Korczak/Henryk Goldszmit, Stefania Wilczyńska, pracownicy i dzieci – wychowankowie Domu Sierot – zostali wypędzeni na Umschlagplatz, a następnie przewiezieni do Treblinki. Nie wiemy, czy mały Staś niósł chleb właśnie tym dzieciom, wiemy natomiast, że zawsze starał się wspierać nas – Korczakowców.
Wydarzenia z dzieciństwa i osobista tragedia, której doświadczył jako dorosły człowiek sprawiły, że w pomocy innym zaczął postrzegać najwyższą wartość. W 1998 roku – za namową prof. Zbigniewa Religi – założył własną fundację, która z biegiem lat stała się największą dobroczynną organizacją w kraju. Dzisiaj w przededniu obchodów 25-lecia jej istnienia obejmuje swoją opieką przeszło 40 tysięcy chorych i niepełnosprawnym dzieci.
Z inicjatywy Pana Stanisława powstały trzy Ośrodki Rehabilitacyjne: Amicus, Biomicus i Cemicus świadczące kompleksową terapię i rehabilitację na najwyższym poziomie. Powołał Klub Myszki Norki, gdzie spotykają się dzieci
z niepełnosprawnością i chore z dziećmi zdrowymi. Wychodząc naprzeciw społecznym potrzebom, założył drugą organizację non profit – Fundację Sedeka. W jej ramach działają Grupy Pożytku publicznego, niosące pomoc potrzebującym osobom dorosłym.
Otrzymał wiele nagród, odznaczeń i medali: Wśród nich są m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal im. dr. Henryka Jordana, Medal Korczakowski, Medal Solidarności Społecznej, Medal „Przyjaciel Dziecka”, Medal „Zasłużony dla Niepełnosprawnych”, Medal „Serce za Serce”, Order ECCE HOMO, nagroda im. św. Brata Alberta, medal „Milito Pro Christo”, tytuł „Lidera działalności charytatywnej w Polsce”, wyróżnienie „Lodołamacz 2011”, statuetką PFRON-u „Za Szczególne Osiągnięcia w Działaniach na rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością”. Jeden z nich cenił sobie szczególnie – „Order uśmiechu” nadawany przez dzieci.
W imieniu Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka i własnym dziękuję za okazywaną dobroć i przychylność, popieranie naszych korczakowskich projektów. Będzie nam Pana Panie Stanisławie bardzo, bardzo brakowało!

Barbara Janina Sochal
Przewodnicząca PSK

Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”.

Popularne

Skip to content