Wstąpienie do Stowarzyszenia

   Jak zostać członkiem PSK ?

1. Wypełnij deklarację członkowską:

2. Zeskanuj ją i prześlij na adres:
pskorczak@wp.pl

3.  Po otrzymaniu informacji o przyjęciu opłać niezwłocznie składkę członkowską za rok bieżący.

Kto może zostać członkiem PSK?

Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może być każdy Obywatel polski jak również cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania.

Placówki oświatowe, opiekuńczo-wychowawcze i inne instytucje oraz osoby prawne, deklarując pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia, w szczególności pomoc finansową, mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona w krzewieniu idei korczakowskiej.
O nadaniu godności honorowej decyduje Walne Zgromadzenie Ogólne Delegatów na wniosek Zarządu.

Składki

Jednorazowa składka roczna członkowska wynosi:

– dla członków rzeczywistych 50zł
– dla członków emerytów 20zł
– dla uczniów i studentów 20zł
– dla członków wspierających – placówki 120zł
 dla członków wspierających – organizacje społeczne – 60zł
– członkowie honorowi są zwolnieni ze składki

W tytule przelewu: „Imię i nazwisko (lub placówka), składka członkowska za rok …..”.


Wpłat należy dokonywać na rachunek PSK
PKO BP XIV Oddział w Warszawie 07 1020 1156 0000 7302 0058 6693

Skip to content