Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego   i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy, że zebrane przez Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka dane członków Stowarzyszenia i osób z nami współpracujących zachowujemy i przetwarzamy zgodnie z prawem.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych jest Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, z siedzibą   
w Warszawie, ul. Jaktorowska 6,  (NIP: 526-22-09-229).


Dlaczego przetwarzamy dane?
Dane przetwarzane są przez nas wyłącznie w celach statutowych. Dane nie są przekazywane osobom trzecim.

Do wypełniania naszej misji i prowadzenia działań statutowych korzystamy z  kontaktów osób, które są członkami PSK lub interesują się naszą działalnością. Dane osobowe gromadzimy w naszej wewnętrznej bazie służącej do: 

1.    wysyłania zaproszeń na spotkania, konferencje, debaty, seminaria, oraz przyjmowania potwierdzeń obecności oraz potwierdzeń dołączenia do naszych akcji i kampanii;

2.    przesyłania informacji o naszych projektach, akcjach, kampaniach itp.;

3.    wysyłania informacji o możliwości wsparcia naszej działalności darowizną lub 1% podatku.


Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?

Wszystkim zapewniamy możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. W każdej chwili możecie wyrazić sprzeciw na ich przetwarzanie, pisząc na adres: pskorczak@org.pl.  
Jeśli mielibyście jakiekolwiek pytania w sprawach, które reguluje Polityka Prywatności,        w szczególności chcielibyście skorzystać z praw, które Wam przysługują jako podmiotowi danych, jesteśmy do Waszej dyspozycji pod ww. adresem.

Skip to content