Relacje z wydarzeń

PODSUMOWANIE ROKU JANUSZA KORCZAKA 2012
w Polskim Stowarzyszeniu im. Janusza Korczaka

Rok Korczakowski – wydawnictwo MSZ

Rok Korczakowski w Lublinie

Rok Korczakowski w Kręgu Mazowieckim

Rok Korczakowski w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Olesznej

Rok Korczakowski w Młodzieżowym Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku

Sprawozdanie z Roku Janusza Korczaka 2012 – Krąg Śląski

Sprawozdania:
-Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach (Gimnazjum nr 6 im J. Korczaka, LO nr 10)
Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Lędzinach
Szkoła Podstawowa Nr1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach
Szkoła Podstawowa Nr1 im. Janusza Korczaka w Rybniku
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr2 w Sosnowcu
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Cieszynie.

Najważniejsze wydarzenia Roku Janusza Korczaka w Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP (Krąg Lubuski Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka)

O Januszu Korczaku w Skierniewicach

Obchody Roku Janusza Korczaka w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach

Obchody Roku Korczakowskiego w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach

Czy samorządność jest skuteczną drogą do celu
i „pokarmem dla woli” dziecka?

Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka

Spotkanie Korczakowskie w Nowej Rudzie

Sympozjum Korczakowskie w  Gliwicach

Ogólnopolska konferencja „Doktor Korczak nadal uczy”

6 Szkoła Letnia Akademii Pedagogiki Specjalnej

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Ogólnopolski Zlot Szkół im. Janusza Korczaka

Wojewódzka Konferencja: “Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat – ku czci Starego Doktora”

Święto Wrocławia, BIESIADA LITERACKA, Janusz Korczak 21-28 czerwca 2012
Centrum Kultury Wrocław-Zachód

Obchody Dnia Dziecka w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipsku

Seminarium w Elblągu “Śladami historii – ocalić od zapomnienia”

Podsumowanie konkursu “W kręgu idei Janusza Korczaka”

Warszawski Konkurs Plastyczny “Janusz Korczak przyjacielem dzieci”Sejmik obradował po raz dwudziesty

Relacja z przebiegu Ogólnopolskiego Konkursu Internetowego „Pasje Janusza Korczaka”

Obchody Roku Korczakowskiego w noworudzkiej dwójce

Premiery teatralne w Płocku

Dni Korczaka w sochaczewskiej czwórce

Międzynarodowym Seminarium Korczakowskim poświęcone Januszowi Korczakowi dotyczące praw dziecka oraz artykułowi nr 3 Konwencji o Prawach Dziecka ONZ w Genewie.

Działania promujące Rok Janusza Korczaka prowadzone przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach

Dzień Polski w Dusseldorfie

Rozstrzygnięcie konkursu na motto Roku Korczakowskiego 2012

Skip to content