Dolnośląski

Kręgi

Siedziba Kręgu:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaroszowie tel. 663 196 363

Zarząd Kręgu:

Jacek Krogel – przewodniczący

Gabriela Przybysz – wiceprzewodnicząca, MOS w Zgorzelcu

Joanna Fiszer – sekretarz, SP Nr 2 w Nowej Rudzie,

Członkowie wspierający:

II Liceum Ogólnokształcące w Bolesławcu

Szkoła Podstawowa w Brochocinie

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowej Rudzie,

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Chojnowie,

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Świebodzicach,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaroszowie,

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Jaworze,

Szkoła Podstawowa w Jugowicach

Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Zgorzelcu,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku

Skip to content