ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

DO WSZYSTKICH, KTÓRYM BLISKIE SĄ IDEE PEDAGOGICZNE JANUSZA KORCZAKA,ORAZ WARTOŚCI WPISANE W DEMOKRACJĘ I WYCHOWANIE OBYWATELSKIE

17 listopada 2023 roku  pragniemy zorganizować w Warszawie spotkanie warsztatowe poświęcone „Edukacji i Demokracji”.

W tym dniu chcemy z Wami przyjrzeć się praktyce postępowania z dziećmi i młodzieżą w oświacie i poza nią. Czyniąc to, skoncentrujemy się na tych metodach pracy i podejściach     w różnych instytucjach, które ze swej natury winny przyczyniać się do poszerzania świadomości demokratycznej młodych obywateli. Organizujemy warsztaty przyjmując, że coś tak kruchego jak „nasza” demokracja może być każdego dnia zagrożona, chociażby przez  polaryzację, fałszywe informacje, hierarchiczną i / lub biurokratyczną mentalność, w kulturze, społeczeństwie, a zatem także we wszelkiego rodzaju instytucjach edukacyjnych.

Wymienimy się doświadczeniami: co idzie nie tak lub co idzie dobrze i dlaczego? Czy takie podejście lub program jest dobry również dla Waszej szkoły lub instytucji, w której pracujecie? Czego możemy się wzajemne nauczyć?

 Zaprezentujemy również projekty i programy edukacyjne, takie jak propozycje Vreedzame School – Szkoły Pokoju  z Holandii i ich odpowiednik Szkoły Dialogu w Polsce:

https://www.pskorczak.org.pl/strony/pliki_pdf/szkola_dialogu.pdf.

Aby przygotować się do warsztatów, pragniemy zebrać informacje o dobrych praktykach. Zatem prosimy wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie propozycji i przykładów ciekawych i skutecznych praktyk edukacyjnych dotyczących demokracji. Nie muszą to być wyłącznie programy. Czekamy również na przykłady innowacyjnego podejścia, na pokazanie atmosfery w szkole, której naprawdę na demokracji zależy. Demokracja to także uczenie się (przez działanie) dobrej komunikacji, umiejętności radzenia sobie z konfliktami, akceptowania i doceniania wszelkiego rodzaju różnic, szacunku do innych i samego siebie, brania odpowiedzialności za własne zachowanie, ale też odpowiedzialności za zespół, np. w działaniu samorządu.

Na podstawie Waszych zgłoszeń  przygotujemy program spotkania warsztatowego, które odbędzie się 17 listopada 2023 roku w Warszawie. Informacje o dobrych praktykach prosimy przesyłać do 15 maja 2023 roku na adres: ebskubisz@gmail.com  (tel. 698 739 231),         
do wiadomości: barbara.sochal@poczta.onet.pl (tel. 603671927).

ORRGANIZATORZY:

Fundacja Krzyżowa dla Pojednania Europejskiego
Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka

Popularne

Skip to content