VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS PSK NA PROJEKTY EDUKACYJNE “Demokracja. Jesteśmy u siebie” rozstrzygnięty!

LAUREATEM VI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PSK NA PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

„DEMOKRACJA. JESTEŚMY U SIEBIE”

został Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu.

Ośrodek przygotował autorski projekt pn. „Jeśli demokracja, to tylko z wartościami. Jestem odpowiedzialny za siebie. Do wolności, jako odpowiedzialności”,  skierowany jest do uczniów SOSW Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu, I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka, III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, SP Nr 10 im. M. Konopnickiej oraz wychowanków Publicznego Przedszkola nr 9 w Kaliszu, chcących włączyć się w jego realizację, w tym osób z niepełnosprawnością, uczących się oraz zamieszkujących w Kaliszu i jego okolicach.

Projekt przebiegać będzie na różnych płaszczyznach:
I – realizacja zadań w  Ośrodku (czytanie utworów: Janusza Korczaka m. in. „Opowieści o tym, co w życiu ważne”, „Wielka księga wartości”, „Król Maciuś Pierwszy” przez uczniów I LO w Kaliszu, III LO w Kaliszu, opracowanie i przeprowadzenie gry edukacyjnej o Januszu Korczaku – sprzymierzeńca dialogu;

II – realizacja zadań w terenie, spotkania z mieszkańcami Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu (wirtualny spacer, wspólny wybór i czytanie utworów Janusza Korczaka, „Opowieści o tym, co w życiu ważne”, „Wielka księga wartości”, zajęcia plastyczne, krzyżówki, wspólna analiza wydawanych przez młodzież gazetek szkolnych), gdzie będzie okazja do rozmowy, wymiany doświadczeń, podzielenia się spostrzeżeniami, wnioskami, współpracy międzypokoleniowej;

III – podsumowanie projektu odbędzie się w SOSW Nr 1 w Kaliszu w formie przedstawienia prezentacji multimedialnej dla przedstawicieli osób biorących udział w projekcie lub wystawy efektów prac uczniów.

GRATULUJEMY POMYSŁODAWCOM PROJEKTU NAGRODY  W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PSK I ŻYCZYMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM – DZIECIOM I MŁODZIEŻY –  CIEKAWEGO DOŚWIADCZANIA DEMOKRACJI.

Popularne

Skip to content