Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy NR 2 w ELBLĄGU żegna Śp. Józefa Kozłowskiego

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci byłego wieloletniego Dyrektora naszej placówki.
„ Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi,
Są słowa, które pozostaną niewypowiedziane,
Jest pamięć, o którą będziemy dbać i która będzie nam towarzyszyć.”
Żegnamy Dyrektora, który z pasją i powołaniem tworzył i kierował Specjalnym Ośrodkiem SzkolnoWychowawczym nr 2 im. Janusza Korczaka w latach 1970-1992. Człowieka, który stanowił wzór
pracowitości. Wybitnego pedagoga i prekursora nowatorskich inicjatyw na rzecz dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. Propagatora idei korczakowskich. Niezastąpionego gospodarza, który
poświecił temu miejscu ważną część swojego życia, a przez wiele kolejnych lat przyjaźnie towarzyszył
nam w rozwoju i zmianie. Był wspaniałym wychowawcą i opiekunem dzieci. Nigdy nie odmówił pomocy,
nigdy nie zbrakło mu czasu dla drugiej osoby. Był też wielkim lokalnym patriotą, zaangażowanym
w sprawy naszego miasta i społeczności. Niezwykle bogaty dorobek zawodowy aktywnie wdrażał w życie,
ucząc i wychowując liczne pokolenia dzieci, młodzieży, studentów, a także młodych nauczycieli.
Odejście Pana Józefa Kozłowskiego dotknęło nas Wszystkich.
Żegnamy Osobę wielkiego serca i Przyjaciela.
Łącząc się w żałobie i smutku składamy najszczersze kondolencje Rodzinie i Najbliższym.
Dyrektor SOSW nr 2 w Elblągu
Krystyna Miezio i Społeczność Ośrodka

Popularne

Skip to content