IX EDYCJA WARSZAWSKIEJ NAGRODY WYCHOWAWCZEJIMIENIA JANUSZA KORCZAKA

28 października 2022 roku w Starej Prochowni – SCEK w Warszawie odbyła się Gala IX edycji Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka. Laureatami tegorocznej edycji Nagrody zostali:

w kategorii przedszkola

  • Przedszkole Integracyjne nr 120, ul. Wacława Tokarza 2;

w kategorii szkoły podstawowe

  • Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego, ul. Deotymy 37;

w kategorii szkoły ponadpodstawowe

  • LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha, ul. Ludwika Hirszfelda 11;

w kategorii inne placówki dla dzieci i młodzieży

  • Młodzieżowy Dom Kultury (Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej), ul. Jana Brożka 1A.

Dwie placówki otrzymały wyróżnienie:

  • Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I, ul. Tadeusza Korzona 2;
  • Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 im. Raoula Wallenberga, ul. Świętego Bonifacego 10.

Warszawska Nagroda Wychowawcza imienia Janusza Korczaka jest prestiżowym wyróżnieniem dla warszawskich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, poszukujących własnych, innowacyjnych i skutecznych rozwiązań w kluczowych obszarach wychowania. Konkurs promuje ideę placówki otwartej, mądrej, przyjaznej i twórczej – miejsca, w którym dostrzega się potrzeby wychowanków, uczniów oraz ich rodziców. Placówki, w których podstawowe prawa dziecka: do miłości, bycia szanowanym, posiadania własnych tajemnic, samostanowienia o sobie, własności, rozwoju, zabawy, pracy i sprawiedliwości są na co dzień respektowane. Nagroda jest jednocześnie elementem promocji warszawskiej oświaty, jako twórczego realizatora myśli pedagogicznej Janusza Korczaka.

Przedszkola, szkoły i inne placówki, które wzięły udział w konkursie (po etapie formalnym) były oceniane przez Kapitułę w składzie: Barbara Janina Sochal (przewodnicząca), Ewa Borgosz, Marta Ciesielska, Anna Czerwińska, Janusz Kostynowicz, Katarzyna Koszewska, Katarzyna Liwak-Rybak, Teresa Ogrodzińska i Monika Werwicka.

Laureaci z każdej kategorii otrzymali dyplom, statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł. Organizatorem i fundatorem Nagrody jest m.st. Warszawa. Nagrodę przyznaje Prezydent m.st. Warszawy. Partnerzy – Muzeum Warszawy, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka.          

Galę prowadził Bartłomiej Włodkowski – fundacja AVE.

GRATULUJEMY WSZYSTKIM LAUREATOM!

Więcej informacji: https://edukacja.um.warszawa.pl/-/gala-ix-edycji-warszawskiej-nagrody-wychowawczej-imienia-janusza-korczaka

Popularne

Skip to content