Las Korczakowski

Idea Lasu Korczakowskiego powstała w 2020 roku z inicjatywy Muzeum Treblinka oraz Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka. Przygotowaniem wstępnego projektu koncepcji Lasu zajęli się pracownicy Muzeum Treblinka – Monika Samuel, Bartosz Kowalski oraz Aleksandra Kowalska pod merytoryczną opieką dyrektora placówki – Edwarda Kopówki. Celem tego założenia jest upamiętnienie Janusza Korczaka, wszystkich osób z nim współpracujących oraz jego wychowanków, którzy zginęli w Obozie Zagłady Treblinka II.

W ramach sadzenia Lasu Korczakowskiego Muzeum Treblinka wraz ze Stowarzyszeniem im. Janusza Korczaka pragnie nawiązać kontakt ze szkołami i placówkami, dla których idee pedagogiczne szkoły korczakowskiej są bliskie i zaprosić je do zasadzenia drzewa oraz cyklicznych, corocznych spotkań w celu jego symbolicznego podlania. Przy każdym z drzew zostanie umieszczona tabliczka z informacjami o danej placówce oraz mottem lub wybranym cytatem, nawiązującym do nauk korczakowskich, które jeszcze bardziej będą podkreślały wyjątkowość tego miejsca. W trakcie wizyt przedstawiciele instytucji będą mieli możliwość zwiedzenia Muzeum Treblinka w towarzystwie przewodnika muzealnego oraz wzięcia udziału w lekcji muzealnej powiązanej z myślą korczakowską.

W ramach akcji Pielęgnujemy idee Korczaka zasadzone drzewa są dowodem, że przesłanie Korczaka jest wciąż żywe i aktualne. Do dziś korczakowski system wychowawczy wykorzystywany jest przez liczne szkoły i placówki, inspiruje wielu pedagogów, opiekunów i obrońców praw dziecka. Pielęgnowanie drzew będzie świadectwem nie tylko pamięci ale i wdzięczności wszystkich, którym idee humanistyczne Janusza Korczaka są bliskie. Zobacz więcej

Skip to content