III OTWARTY KONKURS NA PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

POLSKIE STOWARZYSZENIE IM. JANUSZ KORCZKA OGŁASZA III OTWARTY KONKURS

NA PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

pt. „Nie wolno zostawić świata, jakim jest”

Rozstrzygnięcie konkursu – wyniki

Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych
przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce

„Myśl Korczakiem” – konkurs filmowy

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

„Odkrywamy Janusza Korczaka dla siebie i dla innych”

Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy nr1
im. Janusza Korczaka w Kaliszu

„Unikalność tworzy różnicę”

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Platerowie

„Głucha wioska na Podlasiu”

Ogłoszenie o konkursie Harmonogram konkursu

Wniosek aplikacyjny Karta oceny Skład komisji

Skip to content