II OTWARTY KONKURS NA PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

POLSKIE STOWARZYSZENIE IM. JANUSZ KORCZKA OGŁASZA II OTWARTY KONKURS

NA PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

pt. „Nie wolno zostawić świata, jakim jest”

                     ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

                     INFORMACJA O REALIZACJI 

  SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 im. Janusza Korczaka
w Elblągu

Projekt pt. „Podajmy sobie ręce – podróż po krainach Praw Dziecka”

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. Janusza Korczaka w Jasienicy
Projekt pt. „POPRAWIONY ŚWIAT – SZKOLNY MURAL”

Realizacja – zobacz

“Poprawiony świat” – szkolny mural w Jasienicy

Dokładnie w 25. rocznicę przyjęcia międzynarodowej Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka na ścianie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jasienicy powstał mural “Poprawiony świat”.

W roku 1978 roku Polska zaproponowała Komisji Praw Człowieka ONZ uchwalenie Konwencji o Prawach Dziecka i złożyła stosowny projekt opracowany przez zespół polskich prawników z Instytutu Nauk Prawnych PAN. Inspiracją dla twórców projektu była filozoficzno-wychowawcza koncepcja Janusza Korczaka, który po raz pierwszy zainicjował podmiotowe traktowanie dziecka i często nazywany pierwszym rzecznikiem praw dziecka.

Konwencja, nazywana też “światową konstytucją praw dziecka”, została przyjęta jednomyślnie
20 listopada 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Ratyfikowały ją 193 państwa.
Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka ustanowiło w społecznym ruchu korczakowskim listopad 2014 r. miesiącem obchodów 25-lecia Konwencji o prawach dziecka.

Ważnym elementem obchodów jest realizacja w listopadzie 2014 r. projektów edukacyjnych realizowanych we współpracy z dziećmi i młodzieżą. W drugiej edycji konkursu projektów edukacyjnych pod nazwą “Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest” wybrano do realizacji cztery projekty. Jednym z nagrodzonych projektów jest mural “Poprawiony świat” zgłoszony do konkursu przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Jasienicy

Na “Poprawiony świat” składa się sześć obrazów nawiązujących do praw dziecka zawartych w Konwencji. Tematy obrazów zaproponowali uczniowie, którzy przygotowali także graficzne ujęcie prawa do nauki, opieki zdrowotnej, zabawy, tolerancji oraz wychowania w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia. Uczniowie i nauczyciele wspólnie z dyrekcją szkoły wybrali miejsce,
w którym powstał mural.

Utrudnieniem w realizacji projektu była konieczność wykonania muralu w krótkim terminie
i w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Realizacji tego niełatwego zadania podjął się pan Ernest Bohdziel, który od czterech lat prowadzi firmę świadczącą szeroki zakres usług plastycznych
w Wielkiej Brytanii i w Polsce.

“Maluję “wszystko na wszystkim” – moja najmniejsza praca to projekt wizytówki, największa – mural
o powierzchni 100 m kwadratowych. Najczęściej realizuję murale i graffiti, głównie z motywami graficznymi, bajkowymi i filmowymi. Dekoruję przede wszystkim szkoły, przedszkola, pokoje dziecinne, bary, kawiarnie, kluby. Korczakowskie idee są zgodne z tematami moich prac, dlatego z przyjemnością namalowałem “Poprawiony świat” wymyślony przez uczniów z Jasienicy.”
“Poprawiony świat” powstał 20.11.2014 r. Podsumowanie projektu edukacyjnego “Nie wolno zostawić świata takim, jakim jest” i oficjalne odsłonięcie muralu “Poprawiony świat” odbędzie się w dn. 27.11.2014 r.

                           Hanna Chromińska

Informacja na stronie szkoły

STOWARZYSZENIE „BĄDŹMY RAZEM” w Kaliszu
Projekt pt. „Uczymy się od Janusza Korczaka”

 Stowarzyszenie Terapii przez Sztukę KATARSIS im. bp. Jana Chrabka w Przemyślu
Projekt pt. „PISZĘ DO PANA PANIE DOKTORZE…”


List Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej
 Ogłoszenie o konkursie          Harmonogram konkursu    
Wniosek aplikacyjny Karta oceny  
Skład komisji

Skip to content