I OTWARTY KONKURS NA PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

POLSKIE STOWARZYSZENIE IM. JANUSZ KORCZKA OGŁASZA OTWARTY KONKURS

NA PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

pt. „Nie wolno zostawić świata, jakim jest”

Rozstrzygnięcie konkursu (kliknij)

ROZSTRZYGNIĘCIE

OTWARTEGO KONKURSU POLSKIEGO STOWARZYSZENIA IM. JANUSZA KORCZKA NA PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

pt. „Nie wolno zostawić świata, jakim jest”

Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka informuje, że decyzją Komisji, powołanej do oceny wniosków złożonych na Konkurs na projekty edukacyjne realizowane przy współpracy z dziećmi i młodzieżą pn. „Nie wolno zostawić świata, jakim jest”, w składzie:

· Pani Marta Ciesielska
· Pani Renata Paluch
· Pani Barbara Janina Sochal
· Pan Mariusz Wawrzyniak

LAUREATAMI KONKURSU zostali:

· Szkoła Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi za projekt pt.
„UKU Skauting – zmieniamy świat z ukulele” 
http://spmalawies.blogspot.com/
      http://www.malawies.webd.pl/https://www.facebook.com/groups/624239384306473
          nagranie radiowe cz. 1nagranie radiowe cz. 2


 · Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 7 w Radomsku za projekt pt.
 „Lajkujemy Korczaka” 
           
                                            http://www.zsg7.plwww.psp7.pl

http://www.radomsko.pl/informacja-W_kr%C3%B3lestwie_Kr%C3%B3la_Maciusia_I-99
http://psp7.pl/2014/05/happening/
http://www.zsg7.pl/happening-%E2%80%9Ew-krolestwie-krola-maciusia-i%E2%80%9D-n47.html
http://www.tvntl.pl/index.php/programy-mainmenu-30/kurier-mainmenu-39/11822-spektakl-w-parku

 · Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie za projekt pt.
„Wokół menory czyli o dziedzictwie kulturowym wychowanków Janusza Korczaka” 
 

http://www.wokolmenory.pl/http://zpokadlub.wodip.opole.pl

W imieniu Komisji Konkursowej i własnym gratuluję Laureatom otrzymanej nagrody i życzę twórczej realizacji przygotowanych projektów oraz satysfakcji ze wspólnie podjętych działań, zgodnych z myślą pedagogiczną Starego Doktora.

Bardzo dziękuję wszystkim szkołom, placówkom, organizacjom pozarządowym i uczelniom, które złożyły na Konkurs swoje projekty. Mam świadomość, że część z nich również zasługiwała na wyróżnienie, na wsparcie pozwalające na ich realizację, chociażby w ograniczonym zakresie. Niezależnie od wyników Konkursu, mam nadzieję na dalszą Państwa współpracę z Polskim Stowarzyszeniem im. Janusza Korczaka.


Barbara Janina Sochal
Przewodnicząca
Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka

Skład komisji

Ogłoszenie o konkursie

Harmonogram konkursu

Wniosek aplikacyjny

Karta oceny

Częste pytania

Otwarty Konkurs na projekty edukacyjne został objęty Honorowym Patronatem

Rzecznika Praw Dziecka

Marka Michalaka

Skip to content