Małopolskie

Placówki

Szkoła Podstawowa w Krzeczowie Szkoła Podstawowa Nr 122 Specjalna w Krakowie
Przedszkole samorządowe Nr 1 w Trzebini SOSW w Szymbarku
Szkoła Podstawowa w Libertowie Zespół Placówek Oświatowych w Kopance
Szkoła Podstawowa w Jurkowie Zespół Szkół w Laskowej
Szkoła Podstawowa w Polance Zespół Placówek Oświatowych w Biertowicach
Szkoła Podstawowa w Rożnowie Szkoła Podstawowa w Niegardowie
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zakopanem Zespół Szkół w Łączanach
Zespół Szkół Nr 2 w Brodach Szkoła Podstawowa w Dąbrówce
Szkoła Podstawowa w Węgrzcach Wielkich Samorządowe Przedszkole Nr 154 w Krakowie
Waldorfska Szkoła Podstawowa w Krakowie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 w Krakowie
Młodzieżowy Dom Kultury w Krakowie SOSW Nr 2 w Krakowie
V Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie
Skip to content