Janusz Korczak
 

Biografia

Dorobek naukowy i literacki

Janusz Korczak w obiektywie

Pomniki i tablice pamiątkowe

Wiedza o Januszu Korczaku

Słynne cytaty

 

Gadaninki

 

 

Materiały edukacyjne dla szkół i placówek
 

Konspekty lekcji, zajęć pozaszkolnych, warsztatów itd.

Scenariusze imprez, uroczystości, wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych

Narzędzia pracy z dziećmi i młodzieżą, np. gry edukacyjne

Opisy pracy wychowawczej, opiekuńczej, profilaktycznej

Impresje korczakowskie

Materiały filmowe, graficzne, fotograficzne

 

 

   
Korczakianum
 
   
Korczakowo
 
   
Antyschematy
 
   
Współpraca międzynarodowa
 
   
Księga Gości  
 
   
Archiwum
 
   
Wspomnienie o ...
 
   
1 procent
 
   
Linki
 


  
 
  
   WSPOMNIENIA O...   

Antoni Buchner, muzykolog, uczeń Carla Dahlhausa, tłumacz m.in. jego dzieł (wśród nich: Idee muzyki absolutnej i inne studia, Warszawa 1988), a także monografii: Fryderyk Chopin jako człowiek i muzyk Fredericka Niecksa (Warszawa 2011). Autor wielu artykułów i wystąpień oraz książki Come meno può essere più: colloqui
di etica della musica
(Palermo 1989).

Współtwórca Międzynarodowego Festiwalu Janusza Korczaka 2012 w Berlinie, od wielu lat współpracujący
z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina.

Ostatni raz z Panem Antonim spotkaliśmy się we wrześniu ubiegłego roku na konferencji w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Jak zwykle zadbał o to, aby Janusz Korczak obecny był w programie konferencji, aby jego idee i dorobek twórczy był przedmiotem rozważań.

 

Odszedł wyjątkowy, niezwykły, pełen pasji człowiek, dla wielu z nas – Korczakowców - bardzo bliski.

  

 

  design by TONER        hosting by www.hb.pl

strona główna  |  do góry  |