Janusz Korczak
 

Biografia

Dorobek naukowy i literacki

Janusz Korczak w obiektywie

Pomniki i tablice pamiątkowe

Wiedza o Januszu Korczaku

Słynne cytaty

 

Gadaninki

 

 

Materiały edukacyjne dla szkół i placówek
 

Konspekty lekcji, zajęć pozaszkolnych, warsztatów itd.

Scenariusze imprez, uroczystości, wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych

Narzędzia pracy z dziećmi i młodzieżą, np. gry edukacyjne

Opisy pracy wychowawczej, opiekuńczej, profilaktycznej

Impresje korczakowskie

Materiały filmowe, graficzne, fotograficzne

 

 

   
Korczakianum
 
   
Korczakowo
 
   
Antyschematy
 
   
Współpraca międzynarodowa
 
   
Księga Gości  
 
   
Archiwum
 
   
Wspomnienie o ...
 
   
1 procent
 
   
Linki
 


  
 
  
   AKTUALNOŚCI  
   

W dniach 4 – 6 grudnia  2012 roku odbył się w Warszawie zorganizowany przez Rzecznika Praw Dziecka Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka.  Kongres był  podsumowaniem Roku Janusza Korczaka. Spotkali się na nim badacze i popularyzatorzy myśli korczakowskiej w Polsce i na świecie.

Deklaracja Warszawska
5 grudnia 2012 roku podczas uroczystości podsumowującej obchody Międzynarodowego Kongresu Praw Dziecka, zorganizowanego przez Rzecznika Praw Dziecka, która odbyła się w Teatrze Powszechnym w Warszawie, została ogłoszona „Deklaracja Warszawska”.
http://deklaracjawarszawska.pl/

Międzynarodowy Festiwal KORCZAKA Berlin’12
W Rathaus Berlin Charlottenburg od 30 listopada do 2 grudnia odbywał się Międzynarodowy Festiwal Korczaka. Festiwal został zorganizowany przez Polskie-Niemiecko Stowarzyszenie ds. Integracji, Kultury i Szkolenia - Polonica.    

Konferencja w Pekinie
27 listopada odbyło się na Wydziale Europejskich Języków i Kultur Uniwersytetu w Pekinie międzynarodowe seminarium poświęcone Januszowi Korczakowi pn. “Dziecko we współczesnym świecie. Różne potrzeby – równe prawa”. 
                                              

4 grudnia 2012 roku została otworzona w Teatrze Lalka w Warszawie wystawa Kolekcji graficznej pn. "Janusz Korczak: Duch i Litera" (the Spirit and the Letter).
Kolekcja została przygotowana przez Williama Wolkowskiego, emerytowanego profesora Paryskiej Sorbony

 Janusz Korczak w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach
„Projekt działań promujących Rok Janusza w Bibliotece Pedagogicznej
w Skierniewicach” 
                                   

We wtorek, 20 listopada ruszyła kampania społeczna „Nie ma dzieci – są ludzie” podsumowująca działania podjęte dla uczczenia Roku Janusza Korczaka, ale przede wszystkim przypominająca o tym, że dzieci są pełnoprawnymi obywatelami i przysługują im prawa, które powinny być przestrzegane. Film promujący kampanię
                                                                        

XXI edycję Olimpiadę Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.
Polski Czerwony Krzyż nawiązał współpracę z Polskim Stowarzyszeniem im. Janusza Korczaka. W ramach wspólnych działań, Stowarzyszenie objęło patronatem XXI edycję Olimpiadę Promocji...


                                                             <<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

 

  design by TONER        hosting by www.hb.pl

strona główna  |  do góry  |