AKTUALNO¦CI
   

              

 

IV EDYCJA WARSZAWSKIEJ NAGRODY WYCHOWAWCZEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

Nagroda jest wyróżnieniem warszawskich przedszkoli, szkół i placówek poszukuj±cych własnych innowacyjnych i skutecznych rozwi±zań w wychowaniu dzieci i młodzieży.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy: www.edukacja.warszawa.pl w zakładce Projekty i inicjatywy - Warszawska Nagroda im. Janusza Korczaka.

Warunkiem uczestnictwa
jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego. W tym roku formularz został zamieszczony w systemie ankietowym Biura Edukacji, do którego maj± dostęp samorz±dowe placówki. Przedszkola, szkoły i inne placówki niepubliczne mog± zgłaszać się mailowo do Biura Edukacji z pro¶b± o utworzenie dostępu.

Termin składania Formularzy – do 31 lipca 2017 roku
Wypełniony elektroniczne Formularz należy przesłać na e-mail: nagroda-korczakowska@um.warszawa.pl oraz złożyć wersję papierow± w Biurze Edukacji, ul. Górskiego 7 (kancelaria, parter).

Kapituła Nagrody
Skład Kapituły zamieszczony jest na stronie www.edukacja.warszawa.pl w zakładce Projekty i inicjatywy - IV edycja Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka.

Osoba do kontaktu w Biurze Edukacji:
Anna Andrzejewska
tel. +48224433528
faks +48224433512
aandrzejewska@um.warszawa.pl

 

 

 

   
   
   

 

 

                                                                       


 
   
   


 

design by TONER/a>        hosting by href="http://www.hb.pl">www.hb.pl

strona główna  |  do góry  |