AKTUALNOŚCI
   

                                                                                       

 

JUBILEUSZ
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1
im. Janusza Korczaka w Kaliszu

 

9 grudnia 2016 roku odbyła się uroczystość 50-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kaliszu, którą Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka       
w Warszawie objęło honorowym patronatem. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miasta Kalisza i Kuratorium Oświaty w Poznaniu, dyrektorzy placówek kształcenia specjalnego, uczniowie i wychowankowie z rodzicami, obecni i byli pracownicy, absolwenci oraz przedstawiciele instytucji wspierających Ośrodek.

Były wspomnienia z łezką w oku, chwile wspólnego muzykowania i podziękowania za tworzenie korczakowskiej placówki. Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka Barbara Janina Sochal w imieniu PSK wręczyła dyplomy:

·         Pani Annie Sradomskiej, pedagogowi szkolnemu - za wysiłek i zaangażowanie
w pracę na rzecz wychowania mądrych i samodzielnych młodych ludzi poprzez włączanie ich
w działania Wielkopolskiego Kręgu Korczakowskiego.
·        Pani Iwonie Graczyk-Rakowskiej, nauczycielce - za twórcze wykorzystywanie wartości korczakowskich w pracy z młodzieżą poprzez tworzenie i realizację różnorodnych projektów edukacyjno-wychowawczych kształtujących samodzielnych i aktywnych obywateli
·        Panu Jerzemu Królakowi, emerytowanemu dyrektorowi - za długoletnią pracą
 
i wszystkie starania włożone w rozwój placówki oraz wychowanie i edukację młodzieży  
 
w duchu korczakowskim.

·       
Pani Ludmile Skowrońskiej, wieloletniemu dyrektorowi - za sumienne i pełne poświęcenia kierowanie pracą placówki w duchu idei korczakowskich oraz utworzenie  
 
w Ośrodku oddziałów Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

·        
Pani Małgorzacie Anczykowskiej, dyrektorowi - za upowszechnianie idei i myśli pedagogicznej Janusza Korczaka oraz rozwijanie społecznego ruchu korczakowskiego wśród nauczycieli i wychowanków Ośrodka oraz w środowisku lokalnym.
·       
Panu Semko Kusińskiemu, absolwentowi - za aktywność i działania integrujące absolwentów i uczniów Ośrodka we wspólnych przedsięwzięciach.

 

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w korczakowskich klimatach.

Więcej informacji: http://www.sosw1kalisz.pl/

GALERIA

 

   
   
   

 

 

                                                                       


 
   
   


 

design by TONER/a>        hosting by href="http://www.hb.pl">www.hb.pl

strona główna  |  do góry  |