AKTUALNOŚCI
   

              

SPOTKANIE ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ  MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA IM. JANUSZA KORCZAKA  (International Janusz Korczak Association). 

 

15 października 2016 roku odbyło się w Lage Vuursche w Holandii spotkanie IKA, w którym uczestniczyli przedstawiciele z Kanady, Brazylii, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Rosji, Wielkiej Brytanii, Australii, Holandii, Izraela, Szwajcarii i Polski.  

Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka reprezentowali:  Barbara Janina Sochal, Przewodnicząca PSK i Wiceprzewodniczący IKA, Jacek Krogel, Wiceprzewodniczący PSK i Skarbnik IKA. W spotkaniu również uczestniczyła dr Urszula Markowska-Manista, Sekretarz naukowy Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. 

Omówiliśmy wydarzenia ostatniego roku, które miały miejsce w społecznym ruchu korczakowskim
w poszczególnych krajach. Została podjęta uchwała przyjmująca sprawozdanie merytoryczne i finansowe IKA za ten okres.
 

Przedmiotem rozmów była również międzynarodowa konferencja, która odbędzie się we wrześniu przyszłego roku w Polsce. 

Spotkanie IKA było wydarzeniem towarzyszącym Międzynarodowej Konferencji pt. „TRUST the foundation of emotional safety”,  zorganizowanej przez Holenderskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka.  

                                                                                                 

 

GALERIA 

 

 

 

 

   
   
   

 

 

                                                                       


 
   
   


 

design by TONER/a>        hosting by href="http://www.hb.pl">www.hb.pl

strona główna  |  do góry  |