AKTUALNOŚCI
   

 

       

                   Kongres Kultury 2016, 7- 9 października, Pałac Kultury i Nauki

W Pałacu Kultury i Nauki przez 3 dni obradował Kongres Kultury 2016, zwołany oddolnie
z inicjatywy 1200 sygnatariuszy. Wśród nich znajdowało się Polskie Stowarzyszenie     
im. Janusza Korczaka.

Prawie 3 tysiące uczestników, 42 zespoły robocze, dyskusje, debaty, wymiana doświadczeń   
 
i poglądów w rozmowach kuluarowych. Znaczące miejsce na Kongresie miała Kultura dzieci  
 
i młodzieży, w tym prawo dziecka do kultury i edukacja młodego pokolenia.

W dyskusji panelowej stolika „MŁODZI LUDZIE W KULTURZE DWÓCH ŚWIATÓW. Dlaczego Pokemony znalazły się w Auschwitz-Birkenau”, przeze mnie moderowanej, uczestniczyli, za co bardzo dziękuję:

·      Wiesław Bartkowski: projektant interakcji i badacz systemów złożonych. Działa na pograniczu informatyki, nauk społecznych i designu. Wykładowca Uniwersytetu SWPS na Wydziale Psychologii oraz na School of Form, na której jest kierownikiem i współtwórcą studiów podyplomowych CreativeCoding.pl. Naukowo zajmuje się complex systems. Symuluje komputerowo i analizuje systemy techno-społeczne. Realizował badania m.in. w programie "Future and emerging technologies". Twórca narzędzi wykorzystywanych w ONZ i West Point. Jego wizualizacje naukowe i instalacje interaktywne prezentowane były m.in. w MSN, CSW, BOZAR, Zachęcie       i Teatrze Nowym.

·       dr hab., prof. APS Józef Bednarek: pedagog, dydaktyk, medioznawca, pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Pedagogiki Specjalnej, autor i redaktor wielu publikacji, zainteresowania szczególne: świat wirtualny – jego możliwości i zagrożenia.

·        Grzegorz i Maciej Bukowscy: założyciele Agencji Kreatywnej. Młody ambitny zespół tworzący konwencjonalne materiały reklamowe oraz rozwiązania z zakresu najnowszych mediów takich jak VR. Aktualnie głównym projektem firmy jest tworzenie prostego narzędzia do tworzenia prezentacji VR.

  • dr Sylwia Galanciak: antropolożka kultury, pedagog. Prodziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych APS ds. Instytutu Edukacji Artystycznej. Specjalizuje się w problematyce wykorzystania mediów
    w edukacji.
  • Janusz Kłoniecki: wieloletni dyrektor Teatru Stara Prochownia oraz Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, malarz, aktor, scenograf, pedagog i seksuolog.

·      Anna Michalak-Pawłowska: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej, twórczyni i dyrektor Ośrodka Działań Artystycznych dla dzieci i młodzieży „Dorożkarnia”.

  • dr Marek Siwicki: dziennikarz prasowy, radiowy i telewizyjny, żeglarz, związany
     z Uniwersytetem Olsztyńskim i APS. Badacz roli przygody i przeżycia w rozwoju człowieka.
  • dr hab., prof. APS Maciej Tanaś: Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych APS, kierownik pracowni Edukacyjnych Zastosowań Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w NASK, społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka, u którego kieruje zespołem ds. bezpieczeństwa dzieci w cyberprzestrzeni. Autor wielu książek     i artykułów naukowych dotyczących wykorzystania nowych technologii w edukacji.

 

Kongres Kultury 2016 był efektem wielomiesięcznej pracy twórców, artystów, animatorów    
  
i organizatorów kultury, edukatorów, dziennikarzy, naukowców, badaczy, samorządowców    
 
i innych osób zajmujących się kulturą i sztuką. Nie sposób wymienić wszystkich, choć każdego
z nas wkład pracy przyczynił się do sukcesu tego wydarzenia. Chciałabym jednak szczególnie podziękować zespołowi, z którym przyszło mi bezpośrednio współpracować, przygotowując część poświęconą „Kulturze dzieci i młodzieży”: Beacie Chmiel, Annie Czernow, Zofii Dubowskiej, Ewie Grudzie, Beacie Jewiarz, Krystynie Lipce-Sztarbałło, Wioli Łabanow, Paulinie Rymkiewicz-Kalinowskiej, Moni Ta Obuhoff oraz Idze Kazimierczyk, która przysłuchiwała się dyskusji mojego stolika i zaproponowała rekomendacje.

Kongres zakończył się 9 października, a z jego dorobkiem i podsumowaniem można zapoznać się na witrynie: www.kongreskultury2016.

Barbara Janina Sochal
Przewodnicząca
Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka

 
GALERIA

 

 

 

   
   
   

 

 

                                                                       


 
   
   


 

design by TONER/a>        hosting by href="http://www.hb.pl">www.hb.pl

strona główna  |  do góry  |