AKTUALNOŚCI
   

 

                                              

 

10. MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA LETNIA UNESCO

 

15 września 2016 roku odbyło się uroczyste otwarcie 10. Międzynarodowej Szkoły Letniej zorganizowanej przez Katedrę UNESCO im. Janusza Korczaka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie we współpracy z Wydziałem Edukacji Uniwersytetu J.J. Strossmayera w Osijeku (Chorwacja).
W Jubileuszowej Szkole Letniej: „The contemporary problems of children and childhood in multicultural societies – theory, research, praxis”
("Współczesne problemy dziecka i dzieciństwa w społeczeństwach wielokulturowych - teoria, badania, praktyka") uczestniczą pracownicy naukowi z Bośni, Chorwacji, Gruzji, Kazachstanu, Macedonii, Rosji, Serbii, Ukrainy i Węgier.

Wśród prowadzących znajdą się eksperci z Chorwacji, Grecji, Niemiec i Polski. Szkoła została objęta Honorowym Patronatem m.in. przez Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, a jednym z partnerów tego wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie  im. Janusza Korczaka.

 

Program

   
   
   

 

 

                                                                       


 
   
   


 

design by TONER/a>        hosting by href="http://www.hb.pl">www.hb.pl

strona główna  |  do góry  |