AKTUALNOŚCI
   

 

                                              

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

„JANUSZ KORCZAK – CZARODZIEJ NASZEJ WYOBRAŹNI”

 

                

ORGANIZATORZY

Organizatorami Konkursu są:

·         Muzeum Książki Dziecięcej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
           – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego,

·         Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, we współpracy
           z Korczakianum, pracownią naukową Muzeum Warszawy.

 

CELE

Konkurs ma na celu popularyzowanie i upowszechnienie postaci oraz dorobku pedagogicznego i pisarskiego  Janusza Korczaka, zachęcanie do czytania jego oryginalnych tekstów, rozbudzanie talentów pisarskich i zdolności plastycznych dzieci i młodzieży, a także rozwijanie umiejętności przekładania tekstów na język wizualny.

PRZEDMIOT KONKURSU

Konkurs podzielony jest na dwie kategorie: literacką i plastyczną. Uczestnicy Konkursu mogą zgłosić prace
w obydwu kategoriach lub w jednej z nich.

Uczestnik konkursu literackiego powinien przygotować jedną z następujących form wypowiedzi: esej, recenzja, scenariusz etiudy filmowej lub teatralnej, lub list do Janusza Korczaka (do tej formy wypowiedzi zachęcamy zwłaszcza młodsze dzieci). Każda z nich musi być inspirowana konkretnym tekstem autorstwa Janusza Korczaka bądź faktami z jego biografii.

Zadaniem uczestnika konkursu plastycznego jest stworzenie ilustracji do dowolnie wybranego tekstu autorskiego Korczaka, zaprojektowanie okładki książki Janusza Korczaka lub logotypu z mottem lub wybraną Korczakowską sentencją.

Zachęcamy także do łączenia formy plastycznej i literackiej i stworzenie komiksu powiązanego
z wydarzeniem z życia Starego Doktora.
 

UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży od 5. do 21. roku życia. Prace na Konkurs mogą przesłać sami autorzy (ich opiekunowie) lub placówki, do których uczęszczają.

 

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

   
   
   
   
   
   
   

 

 

                                                                       


 
   
   


 

design by TONER/a>        hosting by href="http://www.hb.pl">www.hb.pl

strona główna  |  do góry  |