AKTUALNOŚCI
   

 

 

Jak budować relację między uczniem a nauczycielem?

Trudny problem budowania relacji pomiędzy nauczycielem i uczniem był tematem kolejnej
z tego cyklu konferencji Katedry Nauk o Wychowaniu MWSE w Tarnowie.  Konferencja zatytułowana „Relacja uczeń–nauczyciel” odbyła się 19 maja 2016 r. Otworzył ją występ dzieci z Przedszkola Nr 8 „Pod Stokrotką”
w Tarnowie –  prezentacją wiersza „Brudas” Jana Brzechwy (wiersz deklamowali Daniel Robak i Arkadiusz Podsiadło, dzieci przygotowała do występu mgr Marta Falińska). Prelegentów i słuchaczy zebranych na konferencji powitali Kanclerz, mgr Zofia Kozioł oraz Rektor prof. Michał Woźniak. Został odczytany list od patronów konferencji: Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka oraz Przewodniczącej Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka Barbary Janiny Sochal. To już kolejna konferencja objęta patronem przez Rzecznika oraz Stowarzyszenie.

Sesji pierwszej przewodniczyła prof. UP, dr hab. Katarzyna Potyrała z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN
w Krakowie. W wystąpieniu otwierającym obrady kierownik Katedry Nauk o Wychowaniu prof. MWSE, dr hab. Jan Rajmund Paśko wspólnie z przewodniczącą Naukowego Koła Pedagogicznego „Paidagogos” Joanną Zaklikiewicz zaprezentowali poglądy studentów na sposób i jakość weryfikowania wiedzy uczniów przez nauczyciel.
                  Ks. prof. MWSE, dr hab. Jacek Siewiora przedstawił problem budowania relacji partnerskich na zajęciach lekcyjnych, a dr Barbara Klasińska, reprezentująca Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, zobrazowała sylwetkę nauczyciela w obliczu wielu tożsamości   w szkole. Dr Bogusław Wójcik (MWSE w Tarnowie) podjął się eksperymentu myślowego – przewidywań na temat relacji pomiędzy uczniami a nauczycielami za 100 lat.

W sesji drugiej, której przewodniczył ks. prof. MWSE, dr hab. Jacek Siewiora, prof. UP,        dr hab. Katarzyna Potyrała zaprezentowała temat wykorzystania kompetencji nauczyciela przyrodnika w kontekście animacji społeczności lokalnej. Kolejno prof. WSB, dr hab. Janusz Morbitzer przedstawił temat „Nowa kultura uczenia się jako szczególna forma relacji nauczyciel-uczeń”, a mgr Ewa Cieplińska,  absolwentka MWSE w Tarnowie ukazała wachlarz odczuć i emocji w postrzeganiu nauczyciela przez ucznia. Dr Elżbieta Buchcic z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach omówiła temat wykorzystania opracowań popularnonaukowych w pracy dydaktycznej
i wychowawczej nauczyciela przyrodnika, a „Projekt bohaterskiej wyobraźni – budowanie relacji uczeń-nauczyciel” był  tematem wystąpienia dr Agnieszki Wilczyńskiej i mgr Agnieszki Konik z Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego. Mgr Andrzej Król z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przedstawił temat relacji
w kontekście tożsamości seksualnej.

Konferencja w odczuciu uczestników była ważna i potrzebna ze względu na temat relacji pomiędzy uczniami
a nauczycielami, które wpływają nie tylko na atmosferę pracy w szkole, ale także na wychowanie nowych pokoleń. W organizacji konferencji czynny udział wzięły studentki Naukowego Koła Pedagogicznego „Paidagogos” przy MWSE.

 

 

                                                                       


 
   
   


 

design by TONER/a>        hosting by href="http://www.hb.pl">www.hb.pl

strona główna  |  do góry  |