AKTUALNO¦CI
   

 

 

Ogólnopolska konferencja naukowa

 pt.: UchodĽcy i migranci w Polsce
– wyzwania społeczno-kulturowe, pedagogiczne, etyczne

 

Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka objęło patronatem ogólnopolsk± konferencję naukow±
 pt.: UchodĽcy i migranci w Polsce – wyzwania społeczno-kulturowe, pedagogiczne, etyczne, która odbyła się
w siedzibie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w dniu
17 marca 2016 roku.

W zał±czeniu zamieszczamy  raport z w/w konferencji wraz z jej szczegółowym programem.

Raport z konferencji
Program konferencji

Więcej informacji o projektach i działaniach Katedry znajd± Państwo na stronie http://www.aps.edu.pl/uczelnia/katedra-unesco.aspx, do czego serdecznie zachęcamy

 

 

 

                                                                       

   
   


 

design by TONER/a>        hosting by href="http://www.hb.pl">www.hb.pl

strona główna  |  do góry  |