AKTUALNOŚCI
   

 

VI Sympozjum Pedagogiczne

Coroczne sympozja pedagogiczne organizowane przez Naukowe Koło Pedagogiczne „Paidagogos” zbierają pedagogów, badaczy, którzy omawiają poruszane na tego typu spotkaniach zagadnienia, wyjaśniają potrzeby współczesnej edukacji. Tegoroczne VI Sympozjum pod tytułem „Działamy, odkrywamy, aktywizujemy. Wychowanie i edukacja współcześnie” odbyło się 10 marca 2016 r. Głównymi celami tego wydarzenia była charakterystyka istoty wychowania, wskazanie najistotniejszych aspektów edukacji, doskonalenie kompetencji wychowawców i pedagogów.

Sympozjum skierowane było do nauczycieli, pedagogów, wychowawców, rodziców
i studentów a także osób zainteresowanych poznaniem efektywnych aspektów procesów nauczania
i wychowania oraz aktywnych i twórczych form pracy z dziećmi, młodzieżą
i dorosłymi.

Podczas Sympozjum został odczytany list od Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka oraz Przewodnicącej Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka Barbary Janiny Sochal. Następnie wystąpiły dzieci z Przedszkola Publicznego nr 34 w Tarnowie z piosenką „Uśmiechy mamy dla wszystkich”. Natomiast inscenizacja muzyczno-ruchową pt. „Gdy zakładam okulary” w wykonaniu dzieci
z Publicznego Przedszkola nr 8 „Pod Stokrotką” w Tarnowie        (Grupa Pracowite Pszczółki - 5 latki) przygotowały: mgr Marta Falińska – Asystent w Katedrze Nauk o Wychowaniu oraz mgr Danuta Banaś.

Pierwszą prelegentką była lic. Joanna Wilkońska - studentka studiów uzupełniających magisterskich kierunku Pedagogika w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej
w Tarnowie, która wygłosiła referat pt. „Świat wartości moralnych u dzieci w wieku przedszkolnym”. Kolejno, swoje wystąpienie miał dr hab. Władysław Błasiak, który opowiedział o „przyrodzie dla najmłodszych” i wskazywał przy tym swoje własne doświadczenia. Reprezentację Koła „Paidagogos” stanowiły: Gabriela Januś - wiceprzewodnicząca Naukowego Koła Pedagogicznego „Paidagogos” oraz lic. Beata Podstawa - członkini Naukowego Koła Pedagogicznego „Paidagogos. Studentki przedstawiły ciekawe ujęcie działalności Koła pt. „Działamy, odkrywamy, aktywizujemy - działania Naukowego Koła Pedagogicznego Paidagogos w ujęciu Pedagogiki Janusza Korczaka”. Po krótkiej przerwie i wymianie poglądów przez uczestników Sympozjum głos zabrała lic. Joanna Zaklikiewicz - prezes Naukowego Koła Pedagogicznego „Paidagogos”, która przedstawiła swoje badania na temat „współczesnych oczekiwań studentów kierunku Pedagogika Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”. Praktyczne oblicze „metody KLANZY w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym” przedstawiły: mgr Barbara Ciastoń – wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Krakowie oraz mgr Joanna Niedziałek – członek zarządu. Z kolei dr Barbara Klasińska przedstawiła referat pt. „odkrywamy
i przeżywamy tradycyjne zabawy ludowe”. Całość uświetnił występ tarnowskiego zespołu „Uwaga na Jeże” z wokalistką Katarzyną Jurek – studentką studiów uzupełniających magisterskich kierunku Pedagogika w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie oraz Grzegorzem Dzierwą.

Niniejsze wydarzenie swoim patronatem objęli: Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów
i Animatorów KLANZA, Publiczne Przedszkole nr 8 "Pod Stokrotką" w Tarnowie, Publiczne Przedszkole nr 34 w Tarnowie, Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Radlnej, Stowarzyszenie Psychologii, Edukacji
i Rozwoju Osobistego "Kropla Słońca", Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SENS.

Jesteśmy szczęśliwi, że po raz kolejny nasze sympozjum cieszy się tak dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli, pedagogów, rodziców, studentów. Oznacza to, iż poruszane tematy nie dotyczą odległej sfery, ale skupiają się na praktycznym aspekcie pracy. Myślą przewodnią sympozjum jest działanie, którego cel stanowi dokonanie wspólnych poszukiwań atrakcyjnych i twórczych metod pracy. Uważam, że nasze działania kierują się właśnie w stronę niestannego doskonalenia się. Dziękujemy wszystkim naszym prelegentom, gościom oraz patronatom za wsparcie. Mówi Joanna Zaklikiewicz – prezes N.K.P. „Paidagogos”. 

 

 

                                                                       


 
   
   


 

design by TONER/a>        hosting by href="http://www.hb.pl">www.hb.pl

strona główna  |  do góry  |