AKTUALNOŚCI
   

 

ŚWIATOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

 W PRZEDSZKOLU NR 8 „POD STOKROTKĄ”
W TARNOWIE

 

27.11.2015 r. w Przedszkolu Publicznym nr 8 „Pod Stokrotką” odbyła się uroczystość z okazji Światowego Dnia Praw Dziecka.

W tym dniu świętowaliśmy też uchwalenie przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych najważniejszego dokumentu określającego prawa dziecka – Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 roku.

Uchwalenie Konwencji jest jednym z ważniejszych osiągnięć Polski w dziedzinie ochrony praw dziecka. W roku 1978 Polska zaproponowała Komisji Praw Człowieka ONZ jej uchwalenie i przedstawiła projekt, który był później dwukrotnie modyfikowany. Na podstawie Konwencji powołano do życia organ nadzorujący jej realizację przez państwa, które ją ratyfikowały - Komitet Praw Dziecka.

Celem uroczystości było upamiętnienie tego wydarzenia oraz zwrócenie uwagi na prawa dziecka i jego podmiotowość. Pomimo upływu 26 lat od uchwalenia konwencji prawa dziecka nie są na świecie chronione
w wystarczającym stopniu, dlatego istnieje potrzeba zwracania uwagi na ten problem.

Uroczystość uświetniła obecność zaproszonych gości: Pani Posłanki na Sejm RP Urszuli Augustyn, Pani Pełnomocnik do Spraw Kultury Krystyny Latały, Pani Dyrektor Wydziału Edukacji Bogumiły Porębskiej, Pani Inspektor z Wydziału Edukacji Pani Jadwigi Gumuły, Pani Dyrektor Zespołu Szkół Przyszpitalnych Renaty Król Pałuckiej, Pani Wicedyrektor Małgorzata Reichert ze Szkoły Podstawowej nr 9, Pani Dyrektor z Przedszkola nr 32 Lidii Hytroś, Pani Dyrektor z Przedszkola nr 34 Urszuli Ciężadło, Pani Wicedyrektor Renaty Strzesak z Przedszkola nr 8  i Pana Stanisława Klimka Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Pani Dyrektor Przedszkola nr 8 „Pod Stokrotką” Małgorzata Kocik rozpoczęła oficjalną część uroczystości, prezentując przysłane listy skierowane do społeczności przedszkolnej od Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, Pani Barbary Janiny Sochal z Polskiego Stowarzyszenia Janusza Korczaka w Warszawie oraz Pani Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Krakowie.

Część pierwsza uroczystości miała charakter artystyczny. Dzieci z Przedszkoli nr 8, 32 i 34 odśpiewały Hymn
o Januszu Korczaku. Przedszkolak
 z Przedszkola nr 34 zaprezentowały wiersze oraz przedstawiły piosenkę „ Pod Wspólnym Niebem”. Przedstawiciele Przedszkola 32 zaprezentowały piosenki „We are the Word”, „Prawa dziecka nasze” są oraz pokaz taneczny.

Dzieci z Przedszkola nr 8 „Pod Stokrotką”, zapoznały gości z postacią Janusza Korczaka – naszego Doktora, który jako pierwszy walczył o przestrzeganie praw dzieci. Przedszkolaki zaprezentowały inscenizację pt. Król Maciuś I
i przybliżyły zgromadzonym uczestnikom prawa dzieci. Wspólnie z rodzicami zaśpiewano piosenkę pt: „Dziećmi jesteśmy tylko raz” która wzbudziła wielkie wzruszenia i  dużo pozytywnych emocji.

Zgromadzeni na uroczystości zapoznali się z prezentacjami multimedialnymi na temat Praw   i obowiązków przedszkolaków i sposobu ich realizacji w placówkach.

Zorganizowanie dzisiejszej uroczystości było pierwszym krokiem wspólnych działań ukierunkowanych
na upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka już u
najmłodszych. W przyszłym roku planujemy
z przedstawicielami tarnowskich placówek oświatowych, szkołami wyższymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci zorganizować konferencję której myślą przewodną będzie motto naszego przedszkola „Niewygodnie być małym, wszystko dzieje się gdzieś wysoko ponad Tobą” autorstwa Janusza Korczaka. Kolejnym ważnym działaniem , będzie utworzenie w niedługim czasie Korczakowskiego Kręgu „Pod Stokrotką”, który będzie zamiejscowym odziałem Polskiego Stowarzyszenia Janusza Korczaka w Warszawie.

Działania podejmowane w tym uroczystym dniu przez nasze przedszkole zaowocowały podniesieniem stanu wiedzy w zakresu praw dzieci oraz były okazją do kształtowania odpowiednich postaw: zgody, porozumienia
i szacunku i miłości.

Obchody Światowego Dnia Praw Dziecka w Przedszkolu „Pod Stokrotką” odbyły się pod Patronatem Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.

Relację z uroczystości przygotowała

Marta Falińska

 

 

   


 


 

 

 

 

 

      

 


 
   
   


 

design by TONER/a>        hosting by href="http://www.hb.pl">www.hb.pl

strona główna  |  do góry  |