AKTUALNOŚCI
   

 

 

 

ZMIANA DATY ŚMIERCI KORCZAKA

 

Informujemy, że w dniu 27 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Lublinie wydał postanowienie, w którym uchylił swój wcześniejszy wyrok z 1954 r. i ustalił nową datę śmierci Janusza Korczaka.
W postanowieniu Sąd Rejonowy uznał, że najbardziej prawdopodobną datą śmierci pisarza jest
7 sierpnia 1942 (godzina 24.00), a nie jak przyjmowano dotychczas – dzień 9 maja 1946 r.
Instytut Książki nie wniósł apelacji od postanowienia, które uprawomocniło się 13 maja.

Zmiana daty śmierci Janusza Korczaka powoduje szereg konsekwencji prawnych. Między innymi od tej wcześniejszej daty należy liczyć termin ochrony praw autorskich do dzieł Janusza Korczaka. W wyniku postanowienia Sądu w Lublinie należy uznać, że autorskie prawa majątkowe nie będą - jak przyjmowano dotychczas – obowiązywać do dnia 31 grudnia 2016 r., gdyż wygasły już w dniu 31 grudnia 2012 r.

Zmiana jest szczególnie istotna w kontekście (wciąż obowiązujących) umów licencyjnych dotyczących eksploatacji dzieł pisarza, które Instytut Książki zawarł z polskimi i zagranicznymi podmiotami (głównie z wydawcami).

Instytut Książki skontaktuje się z wszystkimi licencjobiorcami, aby ustalić najbardziej dogodny sposób rozwiązania istniejących umów.

Informacja pochodzi ze strony:
http://www.instytutksiazki.pl/wydarzenia,aktualnosci,33276,zmiana-daty-smierci-korczaka.html


 


 

  

 


 
   
   


 

design by TONER/a>        hosting by href="http://www.hb.pl">www.hb.pl

strona główna  |  do góry  |