AKTUALNOŚCI
   

 

 

Międzynarodowa Konferencja
„Children As Actors of Transforming Society”w Caux (Szwajcaria)

 

W dniach 24.07-2.08 uczestniczyłam wraz z grupą młodzieży z Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka i jednym opiekunem w konferencji CATS (Children As Actors of Transforming Society – Dzieci jako Aktorzy Zmieniającego się Społeczeństwa) w Caux w Szwajcarii. Wyjazd grupy z MDK im. Janusza Korczaka
z Krakowa odbył się na zaproszenie oraz dzięki wsparciu Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.

Konferencja miała charakter międzynarodowego spotkania grup liderów młodzieżowych, którzy spotkali się
w Szwajcarii wokół tematyki partycypacji dzieci i młodzieży w życiu społecznym i ich współpracy z dorosłymi. Młodzież z MDK miała okazję aktywnego uczestnictwa w szeregu warsztatów, paneli, wykładów i dyskusji.
Wśród nich można wymienić m.in. panel „Dylematy moralne”, wykład „Historia Praw Dziecka” czy warsztaty fotograficzne. Wszystkie zajęcia miały na celu przybliżenie uczestnikom idei współpracy w kreatywny sposób młodych ludzi z dorosłymi. Wszelkie działania były nastawione na współpracę i wymianę doświadczeń, tak między dziećmi, jak ich opiekunami oraz ewaluowane na bieżąco poprzez liczne ankiety. 

Podczas pobytu grupa z Młodzieżowego Dom Kultury im. Janusza Korczaka wielokrotnie miała szansę
na prezentację swoich dokonań (np. w trakcie Pokazu Talentów – występ cheerleaderek), jak samej placówki,
a także Krakowa, ze szczególnym uwzględnieniem Nowej Huty. Grupa z MDK zorganizowała i poprowadziła również warsztaty dotyczące partycypacji młodzieży w życiu społecznym.

Wyjazd oprócz wartości edukacyjnej, umożliwił młodzieży nawiązanie relacji z koleżankami i kolegami z różnych zakątków świata, osobami różnych kultur, ras i wyznań.

W ciągu konferencji różne organizacje, w tym MDK im. Janusza Korczaka  prezentowały swoje programy, doświadczenia i osiągnięcia w kwestii działań na rzecz rozwoju dzieci i ich praw. Każda z organizacji uczestniczących w konferencji, działająca czy to bardziej lokalnie, czy na większą skalę, była otwarta na współpracę i wymianę doświadczeń w poszczególnych dziedzinach i specjalizacjach. Organizatorzy zadbali, poprzez dobór odpowiedniej tematyki i zawartości poszczególnych elementów programu, o to, by uczestnicy mieli okazję zapoznać się
z narzędziami psychologicznymi do przewodzenia młodym ludziom w grupie, zachęcania ich do działania oraz osiągania samoświadomości pozwalającej na dalszy rozwój.

Cała 8-osobowa grupa z MDK im. J. Korczaka w Krakowie wyniosła z programu konferencji – CATS i pobytu
w Caux niezapomniane wrażenia. Kreatywność myślenia wyniesiona z CATS długo jeszcze przekładać się będzie na szczególną aktywność młodzieży w życiu społecznym w ich środowisku w Krakowie.

 Monika Modrzejewska

Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia im. J. Korczaka

                                  

 

 

   


 


 

 

 

 

 

      

 


 
   
   


 

design by TONER/a>        hosting by www.hb.pl

strona główna  |  do góry  |