AKTUALNOŚCI
   

 

 

W Genewie o Januszu Korczaku i prawach dziecka

 
Sprawozdanie


30 maja 2015 roku
reprezentowałam Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka uczestnicząc w VII Międzynarodowym Seminarium w Genewie poświęconym prawom dziecka. Wydarzenie organizowane jest przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Janusza Korczaka we współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie. Tym razem tematem przewodnim wydarzenia była „Ochrona i partycypacja dziecka – Janusz Korczak i Konwencja o prawach dziecka”.

Konferencję otworzył Ambasador, Stały Przedstawiciel RP przy Biurze ONZ w Genewie Remigiusz Henczel, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz Przewodnicząca Międzynarodowego Stowarzyszenia Janusza Korczaka Batia Gilad. Polskę, oprócz Rzecznika reprezentowali również prof. Ewa Jarosz - Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka, Tomasz Polkowski z Fundacji „Dziecko i Rodzina” oraz Anna Bystrzycka ze Stowarzyszenia Janusza Korczaka, mieszkająca w Czechach.

W seminarium udział wzięli również przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń oraz członkowie Komitetu Praw Dziecka ONZ z: Australii, Austrii, Bahrajnu, Burundi, Etiopii, Francji, Jemenu, Malezji, Niemiec, Norwegii, Rosji, Samoa, Szwajcarii, Togo.

Podczas seminarium Rzecznik Praw Dziecka wręczył Odznakę Honorową Za Zasługi Dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI Remigiuszowi Henczelowi. Ambasador brał czynny udział w pracach nad III fakultatywnym protokołem do Konwencji o Prawach Dziecka, a także kierował pracami Rady Praw Człowieka przy ONZ. Na wyróżnienie zasługuje również fakt zaangażowania ambasadora w promocję myśli Janusza Korczaka oraz Roku Janusza Korczaka.

Wykłady i dyskusje prowadzone w trakcie seminarium dotyczyły dziedzictwa i pedagogiki Janusza Korczaka oraz ich związków z ochroną dzieciństwa, ze szczególnym uwzględnieniem niektórych z artykułów Konwencji o prawach dziecka.

Panel pierwszy konferencji zwracał uwagę na powiązania między partycypacją a ochroną dzieci poprzez odnoszenie się do spuścizny Korczaka i próbę wychodzenia naprzód z jego idami. Zostały przedstawione dwie perspektywy: jak ochrona może wyzwolić partycypację oraz jak partycypacja może prowadzić do lepszej ochrony dziecka.

Panel drugi traktował o kilku dalszych sferach związanych z partycypacją i ochroną, takich jak uczestnictwo dziecka w opiece zdrowotnej, dziecięca Wikipedia (Vikidia) i możliwość spełnienia przez nią kilku Praw Dziecka. Wspólnie zastanawialiśmy się również nad tym kto, w teorii i praktyce, jest zainteresowany prawami dziecka.

W trzeciej części seminarium odbyła się projekcja filmu o ochronie i partycypacji dziecka, a następnie dyskusja na podstawie przedstawionego studium przypadków (np. prawo ochrony dziecka w Australii, partycypacja w wyborach w Burundii).

 

Monika Modrzejewska

Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka

 

                                                 

 

 

   


 


 

 

 

 

 

      

 


 
   
   


 

design by TONER/a>        hosting by www.hb.pl

strona główna  |  do góry  |