AKTUALNOŚCI
   

 

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

 
Aktualność pedagogii i pedagogiki Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej.

 

19 maja 2015 roku zakończyła się dwudniowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem im. Janusza Korczaka oraz Włocławskim Towarzystwem Naukowym.
Konferencję poprzedziło spotkanie Zarządu oraz Przewodniczących Kręgów Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.
W pierwszym dniu konferencji odbyła się sesja plenarna, którą prowadził ks. prof. dr hab. Marian Włosiński.
Po przywitaniu uczestników przez gospodarzy oraz gości specjalnych referaty wygłosili:

 ·         prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie: Idee korczakowskie w społecznej recepcji – ewaluacja Roku Janusza Korczaka,
·        
prof. dr hab. Adam Frączek i dr Urszula Markowska-Manista, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie: Uniwersalność i aktualność idei pedagogiki korczakowskiej w działaniach Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych studiów nad rozwojem dobrostanem dziecka,
·        
ks. Prof. dr hab. Adam Solak, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie: Dziecko  w poglądach Janusza Korczaka  i Stefanii Wilczyńskiej,
·        
ks. Prof. dr hab. Marian Włosiński, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku: Ponadczasowa wartość przesłania Janusza Korczaka,
·        
dr Adam Wróbel, prof. nadzw. WSHE, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku: Młody doktor jako lingwista, czyli o tym jak meandry naszej gramatyki całkiem udanie w powieściach wyjaśniał,
·        
dr Romuald Wróblewski, Szwecja: Krochmalna 92 i kolonie letnie Domu Sierot i Naszego Domu,
·        
dr Anna Kamińska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach: Korczak a szczęśliwe i nieszczęśliwe dziecko,
·        
Yaron Becker: Korczak Społecznik.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość zwiedzenia Sali im. Janusza Korczaka w gmachu WSHE i obejrzenia zebranych w niej materiałów związanych ze Starym Doktorem i Stefanią Wilczyńską.
Po części plenarnej pojechaliśmy zapalić lampki pod pomnikiem stylizowanym na macewę, upamiętniającym ofiary Holocaustu.

Następnie udało się w szybkim tempie zwiedzić najciekawsze miejsca Włocławka i już czekał na nas autokar, którym pojechaliśmy do Smólnika, gdzie gościli nas nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół    z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka.

Występy artystyczne w wykonaniu uczniów podziwiali również rodzice, a nad całością spotkania czuwała dyrektor placówki Marzenna Kwiatkowska przy życzliwym wsparciu ze strony władz samorządowych na czele z wójtem gminy – Ewą Braszkiewicz.

Biesiadowanie na świeżym powietrzu, próbowanie regionalnych potraw, zakończyło się przy ognisku korczakowskimi wspominkami, śpiewami i recytacją poezji.

Następny dzień konferencji rozpoczął dr Ireneusz Pyrzyk, prof. nadzw. WSHE referatem pt. Realizm czy utopia idei pedagogicznych Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej wobec współczesnego wymiaru („systemu”) opieki nad dziećmi w Polsce.

Barbara Janina Sochal, Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, przedstawiła misję, organizację i działalność Stowarzyszenia w Polsce i zagranicą.

O swojej książce „Pani Stefa” opowiedziała nam jej autorka Magdalena Kicińska. Książka ukaże się 26 maja i już dzisiaj, jako jedna z niewielu pozycji o Stefanii Wilczyńskiej budzi spore zainteresowanie.

Pani Renata Podgórska, Dyrektor Krajowej Izby Mediatorów i Arbitrów Delegatury we Włocławku, wprowadziła nas w zagadnienia mediacji, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji rozwodowej rodziców: „Witam uprzejmie.
W czym mogę pomóc?” O funkcji (po)rozumienia w mediacji.

W drugiej części konferencji wzięliśmy twórczy udział w zajęciach prowadzonych przez członków Koła naukowego „Warsztaty korczakowskie”, działającego w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.

Na zakończenie Roma Ludwicka z Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka opowiedziała   o swoich metodach pracy z najmłodszymi: Wychowanie dzieci i młodzieży przez Teatr Korczakowski.

W trakcie konferencji odbyła się również debata prasowa z udziałem zaproszonych gości na temat  aktualności pedagogii i pedagogiki Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej.

Konferencji towarzyszyła wystawa grafik pn. „Janusz Korczak: Duch i Litera" (the Spirit and the Letter) autorstwa Williama Wolkowskiego, emerytowanego profesora Paryskiej Sorbony, przygotowanych ramach międzynarodowego projektu Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.

Odbyła się również projekcja krótkiego dokumentu filmowego z Przedszkola „Pod Stokrotką”   w Tarnowie, przedstawiającego dzieci malujące portret Korczaka i opowiadające o Starym Doktorze  i Pani Stefie.

Konferencja została objęta Honorowym Patronatem przez:
·        
Wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży – Domicelę Kopaczewską,
·        
Rzecznika Praw Dziecka – Marka Michalaka,
·        
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotra Całbeckiego,
·        
Prezydenta Miasta Włocławka – dr. Marka Wojtkowskiego.

Statuetkami Koła Naukowego „Warsztaty Korczakowskie” zostały uhonorowane:
·         Batia Gilad, Przewodnicząca Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka,
·        
Marta Ciesielska, kustosz KORCZAKIANUM pracowni naukowej Muzeum Warszawy, członek Prezydium Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka i własnym bardzo dziękuję gospodarzom - współorganizatorom Ogólnopolskiej Naukowej Konferencji pn. „Aktualność pedagogii i pedagogiki Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej”, za pracę przy jej organizacji, uczestnikom, szczególnie tym najmłodszym, za czynny udział w obradach, warsztatach   i wydarzeniach towarzyszących. Dziękuję również Honorowym Patronom, którzy swoją obecnością zaszczycili nasze spotkanie.

 

Barbara Janina Sochal
Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka
                                                              

 

 

   


 


 

 

 

 

 

      

 


 
   
   


 

design by TONER/a>        hosting by www.hb.pl

strona główna  |  do góry  |