AKTUALNOŚCI
   

 

 

III MEMORIAŁ PIŁKI SIATKOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

STOP PRZEMOCY WOBEC DZIECI

 

17 kwietnia 2015 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji we Włocławku odbył się III Memoriał Piłki Siatkowej im. Janusza Korczaka Stop Przemocy Wobec Dzieci. Turniej Piłki Siatkowej został rozegrany w ramach VI Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości. Jego organizatorami był Wydział Nauk Pedagogicznych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku oraz Koło Naukowe „Warsztaty Korczakowskie”. Współorganizatorem i pomysłodawcą Turnieju był Prezes „Warsztatów Korczakowskich” mgr Paweł Rieske we współpracy z Prezesem Akademickiego Związku Sportowego WSHE mgr Markiem Wódeckim. Tegoroczny Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak, Senator Andrzej Person oraz Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Patronat medialny objęty został przez: TV Kujawy, Czas Włocławka, Gazetę Pomorską, Puls Regionu, Włocławski Portal Pracy, Medialne Centrum Kujaw, Nasz Włocławek, Włocławski Portal Q4 oraz Centrum Sceny Włocławek. Celem Turnieju było nie tylko propagowanie wartości rekreacyjnych, ale przede wszystkim uświadomienie społeczeństwu, że na przemoc wobec dzieci należy głośno reagować. Maltretowanie dzieci to poważny problem, którego występowanie wydaje się stale wzrastać. Krzywdzone dziecko doświadcza bólu, lęku. Dochodzi u niego do niekorzystnych zmian w zakresie emocji i zachowania. Jego poczucie własnej wartości zostaje poważnie naruszone, zburzone zostaje jego poczucie bezpieczeństwa. Dziecko takie przestaje często wierzyć, że istnieje dobro. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że przemoc dotyczy nie tylko sfery fizycznej, ale także psychicznej i emocjonaknej. Turniej był głośnym protestem przeciwko krzywdzeniu najmłodszych. Angażując się oraz biorąc udział w III Memoriale Piłki Siatkowej im. Janusza Korczaka Stop Przemocy Wobec Dzieci, wszyscy uczestnicy wyrazili chęć propagowania głównego hasła Turnieju. Zmaganiom turniejowym towarzyszył, ustawiony na honorowym miejscu, oryginalny puchar zdobyty przez polską drużynę podczas ostatnich Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn. To cenne trofeum zostało wypożyczone do Włocławka na trzy dni i chyba nie było na sali nikogo, kto by choć przez chwilę nie chciał go potrzymać i zrobić sobie z nim pamiątkowego zdjęcia. Podczas tego sportowego wydarzenia nie zabrakło również Pani redaktor mgr Moniki Grzanki, która towarzyszy naszym warsztatom w wielu przedsięwzięciach. Dzięki niej włocławscy widzowie mogli bliżej poznać działalność „Warsztatów Korczakowskich”, a także obejrzeć fragment rozegranego turnieju.

W III Memoriale Piłki Siatkowej wystartowało dwanaście zespołów. Byli to: Członkowie Akademickiego Związku Sportowego Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej we Włocławku, którzy na co dzień podczas wykładów mają do czynienia z tematyką wychowania, opieki oraz pedagogiką Janusza Korczaka. Kolejną drużyną, która również brała udział w grze byli Klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Klerycy na co dzień uczą się być w przyszłości dobrymi duszpasterzami w swej posłudze. Osoby duchowne pokazują jak ważne jest zrozumienie drugiego człowieka, a także wybaczanie oraz dawanie szansy tym, którzy jej potrzebują. Następnym zespołem biorącym udział w turnieju byli Strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku. Straż Pożarna codziennie styka się z niebezpieczeństwem ratując zdrowie i życie ludzkie. Idąc dalej, najmłodszą grupą była drużyna Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim. Dzieci były w różnym wieku, co nie stało na przeszkodzie wzajemnej współpracy. Pomimo doświadczeń życiowych, z którymi dzieci spotkały się na swojej drodze, na ich twarzach można było zauważyć szczere i promienne uśmiechy. Najmłodsi emanowali pozytywną energią i ciepłem płynącym prosto z serca. Drużyną, która również brała udział w III Memoriale Piłki Siatkowej byli Osadzeni z Zakładu Karnego we Włocławku. Członkami tej drużyny były osoby, które same niejednokrotnie nadużywały agresji. Jednak tym razem połączeni wspólną ideą zagrali przeciwko przemocy wobec dzieci. Następnym zespołem było Schronisko „Caritas” z Włocławka. Mieszkańcy Schroniska znajdują się pod opieką sióstr Albertynek Posługującym Ubogim. Schronisko pomaga bezdomnym w pracy nad sobą, dając im możliwość dokonania zmian. Mieszkańcy Schroniska mobilizują się w swojej wytrwałości, próbując zmienić swoje życie na lepsze. W rozgrywkach wzięli udział także Kuratorzy Sądowi, którzy na co dzień mają do czynienia z zadaniami wychowawczo-resocjalizacyjnymi. Kuratorzy wykonują swoją pracę, nadzorując swoich podopiecznych. Kolejną reprezentacją była drużyna Włocławskich Mediów, który również przyjęli nasze zaproszenie do udziału w turnieju, gdzie pokazali dużą wolę walki. Oprócz wymienionych wyżej drużyn, udział w rozgrywkach wzięli również Strażnicy Miejscy, którzy spełniają przede wszystkim służebną rolę wobec społeczności lokalnej, a także Ratownicy Medyczni, czyli osoby o silnej psychice i stalowych nerwach. Muszą oni cechować się przede wszystkim umiejętnością logicznego myślenia i podejmowania czasem trudnych decyzji w ratowaniu życia.
Ostatnim zespołem była drużyna Stowarzyszenia „Trampolina”, która na co dzień dokłada wszelkich starań
w wspieraniu dzieci i młodzieży.

Turniej Piłki Siatkowej został rozpoczęty o godzinie 8.30. Spotkania były rozgrywane do dwóch wygranych setów, do 15 punktów, z dwoma punktami przewagi. Dwanaście drużyn, które stawiły się tego piątkowego dnia
w Ośrodku Sportu i Rekreacji, ubiegało się o tytuł najlepszej drużyny turnieju oraz o Puchar. Wiele emocji wzbudziła rozgrywka o I miejsce pomiędzy Zakładem Karnym a Stowarzyszeniem „Trampolina”. Siatkarze dali
z siebie bardzo wiele, udowadniając innym, że potrafią grać jak prawdziwi zawodowcy. Zmagania siatkarskie zakończyły się dobrymi wynikami. Zwyciężyła drużyna Zakładu Karnego we Włocławku zajmując I miejsce, II miejsce wygrał zespół Stowarzyszenia „Trampolina”, natomiast III miejsce wywalczyła drużyna Straży Pożarnej
z Włocławka. Słowa uznania oraz gratulacje należą się zarówno wygranym jak i pozostałym drużynom biorącym udział w Turnieju. III Memoriał Piłki Siatkowej im. Janusza Korczaka
Stop Przemocy Wobec Dzieci był wyjątkowym spotkaniem dwunastu zespołów, które udowodniły że nie ma między nimi różnic. Zwycięskie drużyny zostały nagrodzone przez Senatora Andrzeja Persona pucharami oraz medalami wręczonymi przez panią mgr Monikę Jabłońską. Pozostałe zespoły otrzymały Dyplomy za Udział w III Memoriale Piłki Siatkowej. Na twarzach wszystkich uczestników malowało się pozytywne zaskoczenie oraz radość z dobrze rozegranych spotkań. Bardzo pięknym i wzruszającym momentem był gest Osadzonych z Zakładu Karnego, którzy przekazali swoją nagrodę dzieciom z Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim.

Wszystkim drużynom należy się uznanie za aktywny udział w zawodach oraz uczciwą grę podczas spotkań. Senator Andrzej Person powiedział: Ten Memoriał, organizowany we Włocławku już po raz trzeci, to fantastyczna inicjatywa. Już lektura nazw dwunastu drużyn daje wiele do zastanowienia. Przekrój społeczny imponujący. Właśnie w tym momencie toczy się mecz Skazani kontra Kuratorzy, a za chwilę Bezdomni zmierzą się ze Mediami. Można w tych zestawieniach doszukiwać się drugiego dna, bo reprezentanci 12. drużyn na co dzień spotykają się w różnych sytuacjach życiowych, ale nie to jest istotne. Najważniejsze jest przesłanie tego turnieju – „Stop przemocy wobec dzieci”. Niestety ciągle aktualne. Media wciąż alarmują o przypadkach bestialstwa, choćby jak to niedawne we Włocławku, które zakończyło się śmiercią dziecka. Trzeba popierać każde działanie, które ma na celu uwrażliwienie społeczeństwa na cierpienie tych, którzy sami nie potrafią się bronić. W tym miejscu głęboki ukłon dla Pawła Rieske, Marka Wódeckiego i wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji tego turnieju. Szczególne gratulacje za dotarcie do tak różnych środowisk. Już to jest sukcesem samym w sobie.

Po zakończeniu zmagań na boisku, wszystkie drużyny, organizatorzy, kibice, rzecznik prasowy pani mgr Monika Jabłońska, pani Dziekan dr Urszula Kempińska oraz włocławscy parlamentarzyści – Domicela Kopaczewska
i Andrzej Person, zebrali się razem, by wznieść specjalny okrzyk, czyli przesłanie Memoriału im. Janusza Korczaka:
Stop przemocy wobec dzieci!

Po zakończonych rozgrywkach odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego pt. „Moje prawa, moje obowiązki” i wręczenie nagród laureatom – uczniom z włocławskich szkół. Najważniejszą rzeczą konkursu było zwrócenie uwagi najmłodszych na postać Janusza Korczaka oraz jego poglądy na temat praw dzieci. Stary Doktor wielokrotnie podkreślał ich znaczenie w życiu najmłodszych. Zwracał uwagę na właściwe wychowywanie dzieci mówiąc, że dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część tylko zdołasz odczytać, a niektóre potrafisz wytrzeć lub tylko zakreślić i własną wypełnić treścią.

Walka o dobro, sprawiedliwość i ochronę praw dziecka, poznanie i zgłębianie jego potrzeb wypełniły całe życie Janusza Korczaka. Jego dokonania zdumiewają nas do dziś swoją aktualnością, wzbudzają podziw
i zainteresowanie nie tylko wychowawców, pedagogów i psychologów, ale i wszystkich przyjaciół dzieci.

Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju i organizacją techniczną czuwały osoby związane z Kołem Naukowym „Warsztaty Korczakowskie” oraz współorganizatorzy sportowej imprezy, tj.: mgr Paweł Rieskie i mgr Marek Wódecki. Wypisywaniem dyplomów oraz punktacją turnieju zajęły się członkinie „Warsztatów Korczakowskich” mgr Sylwia Piechocka i mgr Arleta Szyjkowska.

 

Turniej Piłki Siatkowej wniósł wiele pozytywnych emocji, dostarczył wiele szczęścia i wzruszeń. Podczas takich momentów zdajemy sobie sprawę, że warto współpracować oraz pomagać innym. Zdrowa rywalizacja prowadząca do wspólnego celu daje wiele satysfakcji. III Memoriał Piłki Siatkowej im. Janusza Korczaka Stop Przemocy Wobec Dzieci był fantastycznym turniejem rozegranym w serdecznej, koleżeńskiej atmosferze, nie pozbawiającym widzów ogromnych sportowych emocji. Warto podkreślić, że na zakończenie sportowych zmagań wystąpił taneczny zespół NO NAME, który ma na swoim koncie kilka zwycięstw w ogólnopolskich zawodach,
a także występy w telewizyji. Na
uwagę zasługuje również bardzo dobra organizacja imprezy i wysoki poziom sportowy zespołów biorących w niej udział. Szczególne podziękowania należą się siatkarzom, przybyłym gościom, sędziom oraz sponsorom, takim jak: Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak, Rektor WSHE prof. nzw. Stanisław Kunikowski, Senator Andrzej Person oraz Prezydent Miasta Pan Marek Wojtkowski, bez których nie było by tych wyjątkowych nagród.

 

http://www.tvkujawy.pl/archiwum/magazyn-pulsu-miasta 

 

 

   


 


 

 

 

 

 

      

 


 
   
   


 

design by TONER/a>        hosting by www.hb.pl

strona główna  |  do góry  |