AKTUALNOŚCI
   

 

Bardzo duże zainteresowanie V Sympozjum Pedagogicznym

„Istota efektywnego wychowania i nauczania- Świętujemy 25- lecie Konwencji
Praw Dziecka w Tarnowie”

 

Czym jest trauma u dziecka, dlaczego ślady przykrego zdarzenia trudno wymazać z pamięci? Czym jest współczesne wychowanie i dlaczego tak mocno się różni od tego stosowanego przez poprzednie pokolenie? Między innymi na te pytania oraz wiele innych szukali odpowiedzi goście i uczestnicy zakończonego właśnie V Sympozjum Pedagogicznego „Istota efektywnego wychowania i nauczania. Świętujemy 25-lecie Konwencji Praw Dziecka
w Tarnowie”. Zostało zorganizowane przez Naukowe Koło Pedagogiczne „Paidagogos” działające przy Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie w dniu 12 marca 2015r. Wydarzenie było elementem obchodów 25. Rocznicy. uchwalenia Konwencji 
o Prawach Dziecka
.

 - Celem sympozjum było dokonanie wspólnych poszukiwań, atrakcyjnych i twórczych metod pracy. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zaletami wykorzystania metod aktywizujących w pracy z dziećmi i młodzieżą, a także teoretycznymi i praktycznymi jej aspektami. Spotkanie posłużyło do wymiany doświadczeń pedagogicznych
i wychowawczych osób pracujących z rożnymi grupami odbiorców. Stworzyło także okazję do integracji środowiska lokalnego, wychowawców i rodziców 
– mówi opiekun Koła, Asystent w Katedrze Nauk o Wychowaniu, Marta Falińska.

 - Działamy praktycznie. Uczymy studentów tajników zawodu nauczyciela, pokazujemy od kuchni jego piękno,
ale i trud. Rokrocznie nasze sympozja zataczają coraz szersze kręgi, podnosimy poziom, poszerzamy gamę tematów i prelegentów – 
dodaje.

Sympozjum uroczyście otworzyła Dziekan Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Zarządzania i Turystyki dr Renata Smoleń, która powitała przybyłych gości. Następnie Kierownik Katedry Nauk o Wychowaniu prof. dr hab. Jan Rajmund Paśko przedstawił zgromadzonym list Rzecznika Praw Dziecka poświęcony tematowi świętowania uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka.

 Sympozjum uświetniły dzieci z Przedszkola nr 8 „Pod Stokrotką” w Tarnowie. Czterolatki z grupy III „Przyjaciele Kubusia Puchatka” oraz sześciolatki z  grupy VII „Mądre Sowy” dały popis umiejętności artystycznych. Zaprezentowały m.in. hymn o Januszu Korczaku oraz inscenizację pt. „Dzieci mają swoje prawa”. Rektor MWSE prof. dr hab. Michał Woźniak wprowadził uczestników w tematykę Sympozjum, a Kanclerz mgr Zofia Kozioł uroczyście dziękowała najmłodszym za zaangażowanie oraz występ.

 A jak to wyglądało w szczegółach?

Podczas sympozjum głos zabrała Lucyna Widomska - Kierownik Działu Imprez w Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Krakowie. Przedstawiła wystąpienie pt: „Dziecięce dążenie do sławy w środowisku lokalnym”.

 „Cechy konstytutywne współczesnego wychowania i nauczania”, to tytuł wystąpienia dr Barbary Klasińskiej, która reprezentowała Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, a także Małopolską Wyższą Szkołę Ekonomiczną
w Tarnowie
.  

  
Przewodnicząca N.K.P. „Paidagogos” Joanna Zaklikiewicz w swojej prezentacji przedstawiła praktyczne działania Naukowego Koła Pedagogicznego „Paidagogos” zachęcając przy tym wszystkich studentów pedagogiki do zrzeszania się w tego typu grupach.

 Przedstawiciele Stowarzyszenia „Kropla Słońca”, występujący w duecie - Dorota Kunc: psycholog, pedagog, dziennikarz oraz Rafał Hańbicki: polonista, filozof, socjoterapeuta, pedagog, wychowawca w Zakładzie Poprawczym nakreślili temat: „Traumy dziecięce wyleczalne, czy nie? Następstwa trudnych zdarzeń u dzieci”.

Po krótkiej przerwie, konsultant w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN w Tarnowie, sekretarz Fundacji im. Arcybiskupa J. Ablewicza, sekretarz rady do spraw Formacji Duchowieństwa Diecezji Tarnowskiej, członek Diecezjalnej Komisji Kaznodziejskiej ks. dr hab. profesor nadzwyczajny Jacek Siewiora wygłosił prelekcję
o konfliktach wewnętrznych w rozwoju wychowanka.

 Przedstawiciel Ośrodka Adopcyjnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału w Tarnowie, psycholog Ewa Błaszczak mówiła o funkcjonowaniu tego ośrodka w ujęciu Konwencji o Prawach Dziecka.

Bożena Cynarski, która jest pedagogiem, terapeutą SI, ze Stowarzyszenia „Ich Lepsze Jutro” opowiedziała
o temacie integracji sensorycznej, jako szansy na pokonanie trudności szkolnych dziecka.

Podsumowując Sympozjum Kanclerz Zofia Kozioł na ręce prof. dr hab. Jana Rajmunda Paśko złożyła podziękowania za koordynowanie tego wydarzenia, a także za jego prowadzenie, Marta Falińska otrzymała wyrazy uznania za współorganizację, a Naukowe Koło Pedagogiczne „Paidagogos” za organizację.

Na zakończenie wystąpiła Patrycja Bajorek - studentka II roku na kierunku pedagogika. Wykonała ona utwór Michaela Jacksona pt. „Dzieci świata”.

 Dodajmy, że patronat nad tym wydarzeniem objęli: Rzecznik Praw Dziecka, Prezydent Miasta Tarnowa, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SENS, Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Tarnowie, Przedszkole Publiczne nr 8 „Pod Stokrotką” w Tarnowie, Przedszkole Publiczne nr 34 w Tarnowie, Stowarzyszenie „Ich Lepsze Jutro”, Stowarzyszenie „Kropla Słońca”, Magazyn Rozwoju Osobistego TIMER.

- Ogromne podziękowania kieruję na ręce naszych wszystkich prelegentów, osób zaangażowanych w powodzenie V Sympozjum Pedagogicznego. Dziękuję Rzecznikowi Praw Dziecka Markowi Michalakowi, Prezydentowi Miasta Tarnowa Romanowi Ciepieli, Barbarze Janinie Sochal- Przewodniczącej Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, Wirginii Wrzesińskiej z Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznego SENS, Redaktor Naczelnej e-magazynu TIMER, Prezesowi Stowarzyszenia „Kropla Słońca, a także Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia „Ich Lepsze Jutro” Krzysztofowi Drwalowi, Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 8 „Pod Stokrotką” Małgorzacie Kocik, Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 34 w Tarnowie Urszuli Ciężadło oraz Bożenie Pikul - Dyrektor Ośrodka Adopcyjnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału w Tarnowie – mówi przewodnicząca Koła Naukowego „Paidagogos” Joanna Zaklikiewicz.

 

V Sympozjum Pedagogiczne odbyło się w godzinach od 9.30 do 14.00 w siedzibie Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.  

 

 

 

 

 

 

      

 


 
   
   


 

design by TONER/a>        hosting by www.hb.pl

strona główna  |  do góry  |