AKTUALNOŚCI
   

 

V Sympozjum Pedagogiczne
„Istota efektywnego wychowania i nauczania-
 Świętujemy 25- lecie Konwencji
Praw Dziecka w Tarnowie”

 

Miejsce: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Waryńskiego 14, 33- 100 Tarnów

Data: 12.03.2015r.

Czas trwania: 9.00- 14.00

Sympozjum kierowane jest dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców, rodziców i studentów a także osób zainteresowanych poznaniem efektywnych aspektów procesów nauczania i wychowania oraz aktywnych i twórczych form pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Sympozjum zwróci uwagę zabranych na zagadnienia związane z:

 • pracą z dziećmi i młodzieżą na różnych etapach edukacji,
 • problematyką praw dziecka,
 • poznanie aspektów efektywnego wychowania i nauczania.

Sympozjum Pedagogiczne jest działaniem, którego celem jest dokonanie wspólnych poszukiwań atrakcyjnych
i twórczych metod pracy. Uczestnicy Sympozjum będą mieć okazję do zapoznania się z zaletami
wykorzystania metod aktywizujących w pracy z dziećmi i młodzieżą, a także teoretycznymi i praktycznymi jej aspektami. Spotkanie to będzie okazją do wymiany doświadczeń pedagogicznych i wychowawczych osób pracujących
z rożnymi grupami odbiorców, stworzy także okazję do integracji środowiska lokalnego, wychowawców i rodziców.

 Na Sympozjum  zaprezentowany będzie  projekt autorski, który powstał w celu rozpowszechnienia systemu wychowawczego Janusza Korczaka w środowisku przedszkolnym oraz studenckim
w Tarnowie a zarazem jest hymnem inaugurującym obchody 25-lecia Konwencji Praw Dziecka
w Tarnowie.

Cele  V Sympozjum Pedagogicznego: 

 1. Zapoznanie uczestników Sympozjum z metodami aktywizującymi, pomocnymi w prowadzeniu spotkań grupowych służących przekazywaniu informacji, pogłębianiu refleksji, pobudzaniu własnej twórczości uczestników, pomocy w ich rozwoju osobowym i w nawiązaniu kontaktów,
 2. Uświadomienie znaczenia 25-lecia Konwencji Praw Dziecka,
 3. Przedstawienie wykorzystania teorii zawartych w Pedagogice Janusza Korczaka przez współczesnych wychowawców,
 4. Prezentacja treści wychowawczych i podstawowych założeń Pedagogiki Janusza Korczaka,
 5. Przedstawienie zagadnień dotyczących praw dziecka,
 6. Charakterystyka istoty nauczania,
 7. Wskazanie  najistotniejszych aspektów procesu wychowania,
 8. Doskonalenie kompetencji wychowawców i pedagogów,
 9. Aktywizacja studentów pedagogiki,
 10. Promowanie Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w środowisku nauczycieli i wychowawców,
 11. Integracja środowiska wychowawców, nauczycieli i pedagogów.

 

 

 

 

 

 

      

 


 
   
   


 

design by TONER/a>        hosting by www.hb.pl

strona główna  |  do góry  |