AKTUALNOŚCI
   

 

 

SPOTKANIE ZARZĄDU PSK, CZŁONKÓW KOMISJI REWIZYJNEJ
I PRZEWODNICZĄCYCH KRĘGÓW
10 grudnia 2014 r.
Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego

 

10 grudnia 2014 roku w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego odbyło się spotkanie Zarządu PSK, członków Komisji Rewizyjnej i Przewodniczących Kręgów w Polsce.

Przedmiotem spotkania było podsumowanie działań podjętych w 2014 roku przez Polskie Stowarzyszenie
im. Janusza Korczaka, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń, które odbyły się
    w listopadzie, ogłoszonym
w społecznym ruchu korczakowskim miesiącem Konwencji o prawach dziecka.

Dyskutowaliśmy o osiągnięciach i naszych planach na rok przyszły, o kondycji naszego Stowarzyszenia, problemach z którymi spotykamy się, działając społecznie w organizacji pozarządowej, posiadającej status organizacji pożytku publicznego.

Zostały przyjęte kierunki działań na przyszły rok oraz podjęte uchwały dotyczące: organizacji   III OTWARTEGO KONKURSU POLSKIEGO STOWARZYSZENIA IM. JANUSZA KORCZAKA NA PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM DZIECI I MŁODZIEŻY

„Nie wolno zostawić świata, jakim jest”

i przygotowania w II połowie 2015 roku ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO OGÓLNEGO DELEGATÓW.

Podjęliśmy również uchwałę przyjmującą do naszego grona nowe członkinie:

·         Panią dr Beatę Krajewską,

·         Panią Lidię Kisielińską,

·         Panią Magdalenę Bielak.

Wieczorem Pani Helena Rusiecka, Dyrektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego, gościła nas na uroczystej kolacji, na której mieliśmy okazję z pracownikami Uczelni poznać się bliżej, wymienić się doświadczeniami i planami na przyszłość oraz upominkami. Mieliśmy również możliwość posmakować dobrej kuchni,

                           za co pięknie dziękujemy
                                                                                                                            
 Barbara Janina Sochal
Przewodnicząca
Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka

 

      

 


 
   
   


 

design by TONER/a>        hosting by www.hb.pl

strona główna  |  do góry  |