AKTUALNOŚCI
   

 

KONFERENCJA
„Nierozumną miłością można katować dzieci – prawo winno je wziąć w opiekę”

 

11 grudnia 2014 roku w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego odbyła się konferencja adresowana blisko do 70 pedagogów, nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek noszących imię Janusza Korczaka lub pracujących z dziećmi i młodzieżą, inspirując się w codziennej działalności  ideami pedagogicznymi Starego Doktora. 

Konferencja wpisała się w kalendarz inicjatyw podejmowanych w listopadzie – miesiącu obchodów w społecznym ruchu korczakowskim w Polsce 25-lecia uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka. 

Przedmiotem spotkania było zapoznanie uczestników z działalnością Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, rozważania na temat ochrony i przestrzegania praw dziecka w teorii i praktyce, wymiana myśli
i doświadczeń praktyków, których działalność związana jest z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży, również dzieci
z niepełnosprawnością.

Program Konferencji zrealizowany został w dwóch częściach. Pierwsza część poświęcona była rozważaniom teoretycznym i prezentacjom:

· „Sens i potrzeba wartości w działaniach wychowawcy i nauczyciela - dr hab. Danuta Wajsprych, prof. OSW, dziekan Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych,

· „Co czują dzieci kiedy mają prawa? – Małgorzata Jesionowska,

· „Nie wolno zostawić świata, jakim jest”. Prezentacja dorobku i oferty Polskiego Stowarzyszenia
im. Janusza Korczaka – Barbara Janina Sochal, przewodnicząca PSK.

W części drugiej - warsztatowej - uczestnicy pracowali w zespołach tematycznych, dyskutując o następujących problemach:

· „Rodzice a prawa dziecka – świadomość, odpowiedzialność, potrzeba edukacji” – moderator dr Mariusz Wawrzyniak,

· „Ochrona i promocja praw dziecka w szkołach i placówkach” – moderatorzy: Teresa Szczepańska i Jolanta Ślęzak (PSK),

· „Ochrona dziecka przed przemocą” – moderator Małgorzata Jesionowska,

· „Ochrona praw dziecka z niepełnosprawnością – założenia prawne a praktyka oświatowa” – moderator Barbara Janina Sochal (PSK).

W Konferencji uczestniczyli również przedstawiciele Zarządu Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, członkowie Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kręgów Korczakowskich  w terenie. Mieliśmy możliwość zapoznania się z organizacją i pracą dydaktyczno-badawczą Olsztyńskiej Szkoły Wyższej oraz zwiedzenia Uczelni.

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka i własnym chciałabym bardzo podziękować za goszczenie nas oraz zorganizowanie Konferencji, która zaowocowała ciekawą wymianą myśli i doświadczeń oraz umożliwiła nawiązanie nowych kontaktów przyjaznych ideom pedagogicznym Janusza Korczaka.

 Barbara Janina Sochal
Przewodnicząca
Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka

 

 

      

 


 
   
   


 

design by TONER/a>        hosting by www.hb.pl

strona główna  |  do góry  |