AKTUALNOŚCI
   

 

 

RELACJA Z KONFERENCJI

 

27 listopada br. w budynku głównym Uczelni przy ul. Waryńskiego 14, odbyła się konferencja
pt.
Przeciwdziałanie bezdomności dzieci”, która została zorganizowana wspólnie przez Małopolską Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Tarnowie oraz Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości”
w Rzeszowie. Organizacji konferencji przyświecał prowadzony przez CWEP projekt CRS – Children Rough Sleepers, realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w zakresie programu Daphne III.

Patronat Honorowy nad Konferencją objęli: Rzecznik Praw Dziecka, Prezydent Miasta Tarnowa oraz Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, a wydarzenie wspierały także tarnowskie instytucje pomocowe
i prewencyjne: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
            w Tarnowie, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnowie, Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy, Komenda Miejskiej Policji w Tarnowie oraz Straż Miejska w Tarnowie.

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał Jego Magnificencja Rektor MWSE w Tarnowie, prof. MWSE dr hab. Michał Woźniak.

Podczas pierwszej sesji, której przewodniczył Kierownik Katedry Nauk o Wychowaniu, prof. MWSE dr hab. Jan Rajmund Paśko, uczestnikom przedstawione zostały wyniki badań projektu CRS - Children Rough Sleepers oraz referaty pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry Nauk o Wychowaniu Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Drugą sesję poprowadził mgr Maciej Markowicz ze Stowarzyszenia „Centrum Wspierania Edukacji     i Przedsiębiorczości” w Rzeszowie, a wystąpienia zaprezentowali praktycy - przedstawiciele Patronów Honorowych i Partnerów Konferencji.

Zorganizowana w MWSE konferencja była okazją do wymiany teoretycznych i praktycznych doświadczeń osób oraz instytucji pracujących z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym, a jej celami głównymi były m.in.: poznanie skali zjawiska bezdomności dzieci w Polsce oraz wskazanie jej najczęstszych przyczyn (rozpad rodziny, uzależnienia rodziców/opiekunów, doświadczania przemocy psychicznej, fizycznej i/lub seksualnej); podniesienie świadomości istnienia problemu dzieci psychicznie, fizycznie i społecznie zaniedbanych oraz bezdomnych z powodu ucieczki lub wyrzucenia z domu; zaprezentowanie „dobrych praktyk”, stosowanych przez instytucje pomocowe
i prewencyjne w przypadku dzieci bezdomnych i uciekających z domu.

Tematyka konferencji spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem ze strony uczestników, a jej podsumowaniem była bardzo interesująca debata, w której udział wzięli m.in. przedstawiciele tarnowskich placówek i instytucji niosących pomoc dzieciom i młodzieży, a także przedstawiciele władz, wykładowcy oraz studenci Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.

 

Organizatorzy Konferencji

 

             

 

  
   
   


 

design by TONER/a>        hosting by www.hb.pl

strona główna  |  do góry  |