AKTUALNOŚCI
   

 

 

Szanowni Państwo,

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie oraz Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji
i Przedsiębiorczości” w Rzeszowie, serdecznie zapraszają do udziału w Konferencji pt.
 Przeciwdziałanie bezdomności dzieci”.

Konferencja poświęcona będzie problemom dzieci, które na skutek wielu zaniedbań, głównie rodzinnych
i społecznych, zostały zmuszone do szukania domu na ulicy.
Będzie okazją do poznania przyczyn bezdomności dzieci w Polsce, a także prawnych i pedagogicznych doświadczeń i rozwiązań, nakierowanych na przeciwdziałanie temu zjawisku.

Patronat Honorowy nad Konferencją objęli: Rzecznik Praw Dziecka, Prezydent Miasta Tarnowa oraz Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka.

Konferencja posłuży wymianie doświadczeń teoretycznych i praktycznych osób oraz instytucji pracujących
z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
Zostanie zakończona debatą z udziałem przedstawicieli m.in.: Urzędu Miasta w Tarnowie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie, Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Tarnowie, Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, Straży Miejskiej w Tarnowie oraz wykładowców i studentów Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.

Celami głównymi konferencji będą:

  1. Poznanie skali zjawiska bezdomności dzieci w Polsce oraz wskazanie jej najczęstszych przyczyn (m.in. rozpad rodziny, uzależnienia rodziców/opiekunów, doświadczania przemocy psychicznej, fizycznej i/lub seksualnej);
  2. Podniesienie świadomości istnienia problemu dzieci psychicznie, fizycznie i społecznie zaniedbanych oraz bezdomnych z powodu ucieczki lub wyrzucenia z domu;
  3. Wsparcie merytoryczne opiekunów i osób pracujących z dziećmi zaniedbanymi i opuszczonymi;
  4. Ukazanie sposobów dotarcia do rodzin zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego;
  5. Przegląd dostępnych polityk oraz instrumentów badawczych, nakierowanych na niwelowanie zjawiska marginalizacji społecznej;
  6. Zaprezentowanie „dobrych praktyk”, stosowanych przez instytucje pomocowe i prewencyjne w przypadku dzieci bezdomnych i uciekających z domu.

 

Termin i miejsce konferencji:

27 listopada 2014 r.
godz. 10.00 – 13.30
Budynek główny MWSE w Tarnowie
ul. Waryńskiego 14

 

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji przyjmowane będą do dnia 21 listopada b.r., wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Uczelni, pod adresem:

http://www.mwse.edu.pl/bezdomnosc-dzieci

  

Z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny Konferencji

 

              
   
   


 

design by TONER/a>        hosting by www.hb.pl

strona główna  |  do góry  |