AKTUALNOŚCI
   


8 października 2014 roku odbyła się

w Ośrodku Dokumentacji i Badań KORCZAKIANUM Oddział Muzeum Warszawy

GALA WARSZAWSKIEJ NAGRODY WYCHOWAWCZEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

Kapituła w składzie:

- Marta Ciesielska - kierownik Ośrodka Dokumentacji i Badań KORCZAKIANUM oddziału Muzeum

  Warszawy,

- Katarzyna Koszewska - Kierownik Wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia

  Nauczycieli,

- Janusz Kostynowicz - Doradca Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy,

- Teresa Ogrodzińska - Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego,

- Barbara Janina Sochal - Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka,

  przewodnicząca Kapituły,

- Monika Werwicka - Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej nr 11,

 

wytypowała do Nagrody:

· w kategorii „PRZEDSZKOLA”: Przedszkole nr 114, ul. Mariana Langiewicza 1/3 (Ochota);

· w kategorii „SZKOŁY PODSTAWOWE”:  Szkołę Podstawową nr 209 im. Hanki Ordonówny,

    al. Władysława Reymonta 25 (Bielany),

· w kategorii „GIMNAZJA”: Społeczne Gimnazjum nr 20, ul. Raszyńska 22 (Ochota);

· w kategorii „INNE” – dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6, ul. Jana Brożka 26 (Wola);

· wyróżnienia: Gimnazjum nr 142 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana,
ul. Olgierda 35/41 (Targówek).

Nagroda została ustanowiona z inicjatywy m.st. Warszawy i ma na celu promowanie idei szkoły  i placówki otwartej, mądrej, przyjaznej i twórczej - szkoły zauważającej potrzeby uczniów i oczekiwania ich rodziców, potrafiącej wykorzystać potencjał nauczycieli i wrażliwej na specyfikę najbliższego środowiska. Nagroda ma przyczynić się do wskazywania skutecznych rozwiązań w procesie wychowania, tworzenia warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi młodych ludzi, wsparcia ich pasji i zainteresowań.

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka i własnym gratuluję Laureatom i życzę wszystkim szkołom i placówkom, które złożyły wnioski – świadectwa prowadzonych działań wychowawczych –  szukania własnej niepowtarzalnej drogi do spotkania z dzieckiem, kierując się myślą Janusza Korczaka: „Jeśli wychowawca szuka cech charakteru i wartości, które zdają mu się szczególnie cenne, jeśli pragnie według jednego wzoru urobić, w jednym wszystkie pociągnąć kierunku – będzie wprowadzony w błąd: jedne podszyją się pod jego dogmaty, inne ulegną szczerze sugestii – do czasu. Gdy ujawni się istotne oblicze dziecka – nie tylko on ale i ono dotkliwie odczuje porażkę”.

Barbara Janina Sochal
Przewodnicząca
Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka

 

Więcej informacji:

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/znamy-laureat-w-nagrody-wychowawczej-im-janusza-korczaka 
 
   
   


 

design by TONER/a>        hosting by www.hb.pl

strona główna  |  do góry  |