AKTUALNOŚCI
   

SPOTKANIE ZARZĄDU,
CZŁONKÓW KOMISJI REWIZYJNEJ I PRZEWODNICZĄCYCH KRĘGÓW
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA IM. JANUSZA KORCZAKA

5 kwietnia 2014 roku odbyło się w Teatrze Lalka w Warszawie spotkanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Przewodniczących Kręgów Polskiego Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Uczestnicy spotkania przedstawili i omówili plany działalności PSK w Polsce i za granicą w 2014 roku oraz ustalili wstępny harmonogram ich realizacji.

Jednogłośnie została przyjęta uchwała ustanawiająca w społecznym ruchu korczakowskim listopad 2014 roku miesiącem Konwencji o prawach dziecka:

UCHWAŁA NR 1/2014 z 5 kwietnia 2014 roku

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka
w sprawie ustanowienia listopada 2014 roku miesiącem obchodów
w społecznym ruchu korczakowskim przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne NZ
Konwencji o prawach dziecka.

 Konwencja NZ o prawach dziecka jest najważniejszym dokumentem międzynarodowym poświęconym prawom
i wolnościom dziecka. Konwencja, określana też światową konstytucją praw dziecka, została przyjęta jednomyślnie 20 listopada 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Ratyfikowały ją 193 państwa, w tym Polska.

Historia dokumentu sięga 1978 roku, kiedy Polska zaproponowała Komisji Praw Człowieka ONZ uchwalenie Konwencji o prawach dziecka i złożyła stosowny projekt opracowany przez zespół polskich prawników z Instytutu Nauk Prawnych PAN. Inspiracją dla twórców projektu były idee pedagogiczne Janusza Korczaka, który domagał się podmiotowego traktowania dziecka z poszanowaniem jego godności i praw.

Dla upamiętnienia przyjęcia tego ważnego dla ochrony praw dziecka międzynarodowego dokumentu Zarząd Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka ustanawia w społecznym ruchu korczakowskim w Polsce listopad 2014 roku miesiącem obchodów 25-lecia Konwencji o prawach dziecka.

Przedmiotem dyskusji były również sprawy organizacyjne Stowarzyszenia, dotyczące m.in. zwiększenia pozycji przewodniczących Kręgów w Polsce oraz zabezpieczenia środków na ich działalność w terenie, pozyskiwanie środków z 1%, analiza wpływów ze składek członkowskich, aktywizacja i integracja społecznego ruchu korczakowskiego. Omówione zostały prace nad przygotowaniem procedury drugiej edycji konkursu PSK na projekty edukacyjne „Nie wolno zostawić świata, jakim jest”.

Przewodnicząca Stowarzyszenia Barbara Janina Sochal na ręce Pani Joanny Rogackiej, Kierownika artystycznego Teatru Lalka, złożyła podziękowania za gościnność oraz pomoc w zorganizowaniu spotkania.

Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały promocyjne kampanii Rzecznika Praw Dziecka:  

 

 

 

   
   


 

design by TONER/a>        hosting by www.hb.pl

strona główna  |  do góry  |