AKTUALNOŚCI
   

ROK JANA KARSKIEGO 2014

JAN KARSKI. FOTOBIOGRAFIA

                                                                      

Nakładem wydawnictwa Veda w Roku Jana Karskiego 2014 ukazał się fotoalbum zatytułowany "Jan Karski. Fotobiografia”. Autorem książki jest Maciej Sadowski, twórca m. in. fotoalbumu o Januszu Korczaku.

Publikacja przedstawia w  nowy, oryginalny sposób  postać Jana Karskiego i jego życie  poprzez kompozycje wizualne stworzone z fotografii, komentarzy, cytatów i wypowiedzi. Historia legendarnego emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego wpisuje się w kontekst relacji polsko-żydowskich, polsko-amerykańskich, zachowuje jednak znacznie bardziej uniwersalne przesłanie – może być moralnym drogowskazem także dla kolejnych pokoleń.  

Drogi Jana Karskiego i Starego Doktora zeszły się w warszawskim getcie, czego świadectwem jest Raport Ministerstwa Spraw Zagranicznych o Zagładzie Żydów  w Polsce okupowanej przez Niemcy.

Poniżej - fragment ze strony 9 Raportu, całość: http://www.msz.gov.pl/resource/e7497fea-f446-4f82-80b1-169d609d697a:JCR

Zapraszamy również na stronę internetową Muzeum Historii Polski, gdzie znajdują się informacje o przygotowanej ofercie edukacyjnej oraz o materiałach, które mogą być przydatne do pracy z dziećmi i młodzieżą: http://www.muzhp.pl/aktualnosci/1269/oferta-edukacyjna---rok-jana-karskiego

Barbara Janina Sochal

Marta Ciesielska

   
   


 

design by TONER/a>        hosting by www.hb.pl

strona główna  |  do góry  |