Janusz Korczak
 

Biografia

Dorobek naukowy i literacki

Janusz Korczak w obiektywie

Pomniki i tablice pamiątkowe

Wiedza o Januszu Korczaku

Słynne cytaty

Gadaninki

 

 

Materiały edukacyjne dla szkół i placówek
 

Konspekty lekcji, zajęć pozaszkolnych, warsztatów itd.

Scenariusze imprez, uroczystości, wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych

Narzędzia pracy z dziećmi i młodzieżą, np. gry edukacyjne

Materiały filmowe, graficzne, fotograficzne

 

Społeczny ruch korczakowski

 

   
Wydarzenia Roku
Janusza Korczaka 2012
 


Patronaty

Kalendarium Roku Korczakowskiego

Relacje z wydarzeń
Korczakianum
 
   
Korczakowo
 
   
Antyschematy .
 
   
Współpraca międzynarodowa
 
   
Księga Gości 
 
   
Archiwum
 
   
Wspomnienie  o...
 
   
1 procent 
 
   
Linki 
 
Nasze programy i projekty  
 

Konkursy na projekty edukacyjne

Zdaniem dzieci

Sprawozdania

O nas napisali
Partnerstwo dla Korczaka
 

Katedra UNESCO

Fundacja Korczakowska

Muzeum Etnograficzne

Międzynarodowa Federacja Przyjaciół Dzieci
Patronaty 2017
 
   
   
Kampanie społeczne
   AKTUALNOŚCI 
 IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY
Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

 pt. "Nie wolno zostawić świata, jakim jest".

           
Rozstrzygnięcie konkursu - wyniki
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA KORCZAKOWSKA
 W SEATTLE 2018.
NOWI CZŁONKOWIE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA
IM. JANUSZA KORCZAKA
IV EDYCJA WARSZAWSKIEJ NAGRODY WYCHOWAWCZEJ          IM. JANUSZA KORCZAKA
Koncert Jubileuszowy X Małopolskich Warsztatów Chóralnych
Morska przygoda dla każdego !!!
WERNISAŻ FOTOGRAFII „NASZA ULICA”
 

„Szczebrzeszyn uczy (się) tolerancji” – projekt edukacyjny realizowany przez uczniów ze Szczebrzeszyna
 

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

„Dziecko. Kultura – Sztuka – Edukacja”
 

„Kwiaty Integracji”  IX Przegląd Dziecięcych Prezentacji Artystycznych warszawskich przedszkoli integracyjnych
BIEGNIJ Z KORCZAKIEM
JANUSZ KORCZAK PATRONEM POLSKIEJ SOBOTNIEJ SZKOŁY W GRAVESEND
SPOTKANIE ZARZĄDU, CZŁONKÓW KOMISJI REWIZYJNEJ I PRZEWODNICZĄCYCH KRĘGÓWPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA IM. JANUSZA KORCZAKA
VII Sympozjum Pedagogiczne
Z ogromnym żalem żegnamy Eulalię Zientałę
VII Sympozjum Pedagogiczne
Dialog, współpraca, porozumienie w wychowaniu i edukacji. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie.
16 marca 2017r. 
Program Sympozjum.
Termin przesyłania abstraktów prezentacji i warsztatów na:
III. MIĘDZYNARODOWY KONGRES PRAW DZIECKA
8. Międzynarodową Konferencja Korczakowską „Otwarte okno – poczucie wolności” został przesunięty do 20 lutego 2017 roku.
WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

"JANUSZ KORCZAK - ŚLADY PAMIĘCI"
 
Z ogromnym żalem żegnamy dr Marię Łopatkową
 
Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka
“Otwarte okno – poczucie wolności"
13 - 15 września 2017 roku.
The 8th International Korczak Conference
The Open Window – A Sense of Freedom",
13 - 15 września 2017 roku.
DOKTORZE KORCZAK!
19 grudnia 2016 w Teatrze Polskim we WrocławiuJUBILEUSZ
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1
im. Janusza Korczaka w Kaliszu


KONFERENCJA NAUKOWA
pt. „Prawa dziecka, a rzeczywistość”

 
UROCZYSTOŚĆ ROZDANIA NAGRÓD LAUREATOM OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO 
pt. "Janusz Korczak - czarodziej naszej wyobraźni"
.

 

NOWI CZŁONKOWIE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA
IM. JANUSZA KORCZAKA

 
TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU
"Janusz Korczak - czarodziej naszej wyobraźni",
z powodu dużej ilości nadesłanych prac literackich i plastycznych
został przesunięty do końca listopada.
MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWE "Edukacja obywatelska jako inwestycja w edukację",
 24 listopada 2016, Wrocław.
MIĘDZYNARODOWA KORCZAKOWSKA KONFERENCJA
W HOLANDII
SPOTKANIE ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ  MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA IM. JANUSZA KORCZAKA  (International Janusz Korczak Association). 
Nowy termin zgłoszeń prac na:
OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY
"JANUSZ KORCZAK -
ŚLADY PAMIĘCI"
IV ROK WARSZTATÓW KORCZAKOWSKICH W PŁOCKIEJ SYNAGODZE
Kongres Kultury 2016, 7- 9 października,
Pałac Kultury i Nauki
WARSZAWSKA NAGRODA WYCHOWAWCZA
IM. JANUSZA KORCZAKA
LIST INTENCYJNY DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY
MIĘDZY KATEDRĄ UNESCO IM. JANUSZA KORCZAKA
A POLSKIM STOWARZYSZENIEM IM. JANUSZA KORCZAKA
10. MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA LETNIA UNESCO
OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

„JANUSZ KORCZAK – CZARODZIEJ NASZEJ WYOBRAŹNI”
 
POLSKIE STOWARZYSZENIE IM. JANUSZ KORCZKA
PRZEDŁUŻA TERMIN DO 15 PAŹDZIERNIKA 2016

SKŁADANIA WNIOSKÓW NA IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS
NA PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY
Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

pt. „Nie wolno zostawić świata, jakim jest”.
 
OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY
"JANUSZ KORCZAK -
ŚLADY PAMIĘCI"
Spotkanie ze studentami z University of British Columbia
w Vancouver
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "CYBERPRZESTRZEŃ
I ŚWIATY WIRTUALNE - Wielkie Otwarcie? Otwarta nauka
i edukacja"
 

III EDYCJA KONKURSU WARSZAWSKIEJ NAGRODY WYCHOWAWCZEJ
IMIENIA JANUSZA KORCZAKA

 
 

Jak budować relację między uczniem a nauczycielem?

 
POBIEGLI Z KORCZAKIEM
Konferencja Naukowa
Relacja uczeń nauczyciel - 19.05.2016r.

Program konferencji, Plakat konferencji
Ogólnopolska konferencja naukowa
 pt.: Uchodźcy i migranci w Polsce
– wyzwania społeczno-kulturowe, pedagogiczne, etyczne
VIII PRZEGLĄD DZIECIĘCYCH PREZENTACJI ARTYSTYCZNYCH „KWIATY INTEGRACJI”  2016SPOTKANIE ZARZĄDU PSK, CZŁONKÓW KOMISJI REWIZYJNEJ

I PRZEWODNICZĄCYCH KRĘGÓW
16 kwietnia 2016 r.
KONKURS MŁODZIEŻOWYCH AMATORSKICH FILMÓW
FABULARNYCH I ANIMOWANYCH - MAFFIA
„MYŚL KORCZAKIEM” ROZSTRZYGNIĘTY
VI Sympozjum Pedagogiczne
JUBILEUSZ
24 lata żaglowca STS Fryderyk ChopinKONKURS MŁODZIEŻOWYCH AMATORSKICH FILMÓW FABULARNYCH I ANIMOWANYCH - MAFFIA  
pt. „Myśl Korczakiem
"

SPOTKANIE KORCZAKOWCÓW W MONACHIUM


 ŚWIATOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA W PRZEDSZKOLU NR 8
„POD STOKROTKĄ” W TARNOWIE 


Katalog pokonkursowy XVI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "JA I KRÓL MACIUŚ PIERWSZY"


JUBILEUSZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKAW CZELADZI


WALNE ZGROMADZENIE
MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA IM. JANUSZA KORCZAKA


Informacja dla Członków Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.
Dotyczy:
składek członkowskich


ZMIANA DATY ŚMIERCI KORCZAKA


Z KORCZAKIEM NA SYBERII MIĘDZYNAODOWE TARGI KULTURY KSIĄŻKI „MAPA OJCZYZNY. ARTYSTYCZNE OSWAJANIE PRZESTRZENI”, 28.10-1.11.2015 roku.


WYSTWAWA W MOSKWIE „NIE MA DZIECI - SĄ LUDZIE”


WARSZAWSKA NAGRODA WYCHOWAWCZA IM. JANUSZA KOCZAKA ROZDANA


Konferencja : „Prawa dziecka - frazes czy fundament”.


Prace plastyczne o Januszu Korczaku w wykonaniu  przedszkolaków oraz studentów –w galerii na Chodniku w Tarnowie


SPOTKANIE ZARZĄDU PSK, CZŁONKÓW KOMISJI REWIZYJNEJ
I PRZEWODNICZĄCYCH KRĘGÓW 29 sierpnia
 2015 r.
DOM PRZY RYNKU „STOKROTKA” w Warszawie


Międzynarodowa Konferencja
„Children As Actors of Transforming Society”w Caux (Szwajcaria)


W Genewie o Januszu Korczaku i prawach dziecka„Relacja uczeń – nauczyciel” – konferencja MWSE

 


OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA:
 
Aktualność pedagogii i pedagogiki Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej.


II Ogólnopolska  Konferencji Naukowa
CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE - mistrz i uczeń
w cyfrowym świecie


Obchody 25- lecia Konwencji o Prawach Dziecka w Krakowie


Konferencja Korczakowska inna niż wszystkie. Zaproszenie


III MEMORIAŁ PIŁKI SIATKOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA
STOP PRZEMOCY WOBEC DZIECI
 


KORCZAK W PŁOCKIEJ SYNAGODZE
WARSZTATY KORCZAKOWSKIE -Korczakowskie wtorki
w synagodze w Płocku
od 1.IX.2013 – do dzisiaj


Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Seminarium pn. "Children and Adullts. Partners for Change"


SPOTKANIE ZARZĄDU PSK, CZŁONKÓW KOMISJI REWIZYJNEJ
I PRZEWODNICZĄCYCH KRĘGÓW
11 kwietnia 2015 r.
Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie


IKONFERENCJA
SAMORZĄDNA SZKOŁA
SAMORZĄDNE MIASTO
SAMORZĄDNE PAŃSTWO


Bardzo duże zainteresowanie V Sympozjum Pedagogicznym
„Istota efektywnego wychowania i nauczania-
 Świętujemy 25- lecie Konwencji Praw Dziecka w Tarnowie”


III Memoriał Piłki Siatkowej im. Janusza Korczaka
„Stop Przemocy Wobec Dzieci”


V Sympozjum Pedagogiczne
„Istota efektywnego wychowania i nauczania

-
 Świętujemy 25- lecie Konwencji Praw Dziecka w Tarnowie”


Spotkanie Kręgu Ziemi Łódzkiej


Spotkanie w siedzibie Fundacji Dzieciom "Zdążyć z pomocą"


Spotkanie w Sejmie RP
przygotowania do ogólnopolskiej korczakowskiej konferencji naukowej


10-lecie działalności Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka
Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka


25 – LECIE KONWENCJI PRAW DZIECKA W PRZEDSZKOLU
 „POD STOKROTKĄ” W TARNOWIE


SPOTKANIE ZARZĄDU PSK, CZŁONKÓW KOMISJI REWIZYJNEJ
I PRZEWODNICZĄCYCH KRĘGÓW
10 grudnia 2014 r.
Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego


KONFERENCJA
„Nierozumną miłością można katować dzieci – prawo winno je wziąć w opiekę”


25 lat Konwencji o prawach dziecka w Szkole Podstawowej
nr 2 w Nowej Rudzie im. Janusza Korczaka


ODSŁONIĘCIE MURALU
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka

w Jasienicy


Relacja z Konferencji Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie pt. Children Rough Sleepers - Przeciwdziałanie bezdomności dzieci”


Wyniki konkursu - "Korczak na wakacjach"


Zapraszamy na sesję naukową dla uczczenia 25 rocznicy uchwalenia Konwencji               o Prawach Dziecka  "Nierozumną miłością można katować dzieci – prawo winno je wziąć w opiekę"


"Poprawiony świat" - szkolny mural w Jasienicy


Z Korczakiem w Kijowie


Konferencja Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej
w Tarnowie pt.
Children Rough Sleepers - Przeciwdziałanie bezdomności dzieci”
Koło Naukowe „Warsztaty korczakowskie” w WarszawieByły latawce, zostały marzenia


Tarnów inauguruje obchody 25 rocznicy Konwencji o prawach dziecka

 GALA WARSZAWSKIEJ NAGRODY WYCHOWAWCZEJ
IM. JANUSZA KORCZAKA

 
Pokojowa nagroda Nobla

 Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka objęło patronatem spektakl muzyczny Teatru Akra
„KRÓL MACIUŚ PIERWSZY I WROCŁAWSKIE KRASNALE”

 
Uczniowie z Jaroszowa z wizytą w Warszawie

 


Pokojowa Nagroda Gustava Heinemanna dla Adama Jaromira, Gabrieli Cichockiej
i Doroty Nowackiej za książkę "Fräulein Esthers letzte Vorstellung"/„Ostatnie przedstawienie panny Esterki"


Studenci z Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie w Warszawie
4 - 5 sierpnia 2014 roku


HYMN O JANUSZU KORCZAKU W WYKONANIU DZIECI Z PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 8 "POD STOKROTKĄ"
W TARNOWIE


OGÓLNOPOLSKI KONKURS
„KORCZAK NA WAKACJACH”


22 czerwca 2014 roku,
po ciężkiej chorobie odszedł od nas do Domu Pana

Jerzy Zgodziński

Członek Zarządu Polskiego i Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka
 


DEBATA
pt. „Pedagogika i pedagogia Janusza Korczaka
w percepcji współczesnej rzeczywistości opiekuńczo- wychowawczej”


Spotkanie ze studentami
z Uniwersytetu Brytyjskiej Kolumbii w Vancouver


WARSZAWSKA NAGRODA WYCHOWAWCZA
IM. JANUSZA KORCZAKA


O EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ W GENEWIE


Pożegnanie Bogusławy Juskowiak


JUBILEUSZ
SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 2
W ELBLĄGU


Pożegnanie Antoniego Buchnera


Spotkanie z Przewodniczącą Bułgarskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka


WSPÓŁPRACA PARTNERSKA Z PAŃSTWOWYM MUZEUM ETNOGRAFICZNYM W WARSZAWIE


Spotkanie z członkami Zarządu  Svenska  Korczaksällskapet


SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE
II MIĘDZYNARODOWY MEMORIAŁ IM. JANUSZA KORCZAKA
W PIŁCE SIATKOWEJ
 „STOP PRZEMOCY WOBEC DZIECI”


Korczakowo 2014 - ulotka informacyjna


Projekt "PODZIEL SIĘ POLSKĄ W BLOGOSFERZE" pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka


SPOTKANIE ZARZĄDU, CZŁONKÓW KOMISJI REWIZYJNEJ
I PRZEWODNICZĄCYCH KRĘGÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA IM. JANUSZA KORCZAKA


SPOTKANIE Z TWÓRCAMI SPEKTAKLU
„Bankructwo małego Dżeka
 w Teatrze Lalka w Warszawie/span>

 


Nowi Członkowie Polskiego Stowarzyszenia
im. Janusza Korczaka


SEMINARIUM: „TWARZE KORCZAKA”


Z Korczakiem pod rękę w SP 2 w Nowej Rudzie


Bankructwo Małego Dżeka w Teatrze Lalka


 

II Memoriał Piłki Siatkowej im. Janusza Korczaka - „Stop przemocy wobec Dzieci”


 

WYSTĘPY ARTYSTYCZNE Dzieci
z Przedszkola Publicznego Nr 8 "Pod Stokrotką" w Tarnowie


 

IV Sympozjum Pedagogiczne „Wspólne wspieranie przez aktywne działanie – metody pracy z dziećmi
i dorosłymi” (13 marca 2014)


                                                             <<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >  >>

 

  design by TONER        hosting by www.hb.pl

strona główna  |  do góry  |

 

Strona może korzystać z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.